Ezofagealni variksi predstavljaju patološke, uvećane vene u donjim partijama ezofagusa. Ezofagealni variksi najčešće se javljaju kod osoba sa ozbiljnim oštećenjem jetre.

Ezofagealni variksi nastaju kada se normalan krvni protok jetre opstruira ožiljnim tkivom u jetri ili krvnim ugrušcima. Usled toga, krv protiče ka manjim krvnim sudovima koji nisu prilagođeni transportu velikih volumena krvi. Krvni sudovi mogu posedovati mesta sa prisutnim isticanjem krvi ili rupturom koja izaziva životno ugrožavajuće krvarenje.

 

Simptomi

U global, ezofagealni variksi ne izazivaju pojavu bilo kakvih simptoma osim ako ne krvare. Simptomi krvarenja usled prisustva ezofagealnih variksa uključuju:

Povaćanje krvi

Crnu. Katranastu ili krvavu stolicu

Šok (u ozbijnijim slučajevima)

Sledeći simptomi oboljenja jetre mpgu ulazivati na prisustvo ezofagealnih variksa:

Žuto prebojena koža i beonjače (žutica)

Nakupine manjih krvnih sudova na koži (spajder nevusi)

Crvenilo kože na dlanovima (palmarni eritem)

Deformitet ruku (Dipitrenova kontraktura)

Uvečana jetra

Nakupljanje tečnosti u abdomen (ascit)

Smežuravanje testisa.

 

Uzroci

Ezofagealni variksi najčešće nastaju usled opstrukcije krvnog protoka jetre, najčešće ožiljnim tkivom jetre izazvano oboljenjem jetre. Krv tad počinje da se nakuplja dovodeći do povišenog pritiska u portnoj veni.

Portna hipertenzija izaziva da se krv kreće alternativnim pravcima preko manjih vena (ka oone u nižim partijama ezofagusa). Prevelika količina krvi u manjim venama može izazvati rupturu i vensko krvarenje.

 

Uzroci ezofagealnog krvarenja uključuju:

Tež ožiljne promene jetre (ciroza)

Krvne ugruške (trombozu)

Infekcije parazitima (šistozomijaza – paraziti koji oštećuju jetru, pluća, creva i mokraćnu bešiku)

Bad-Kjari sindrom (retko stanje koje izaziva stvaranje krvnih ugrušaka).

 

Faktori rizika

Faktori koji povećavaju rizik za nastanak krvarenja ezofagealnih variksa:

Visok portni pritisak (portna hipertenzija)

Veliki variksi

Crveni tragovi variksa (visok rizik za nastanak krvarenja)

Kontinuiran unos alkohola.

 

Komplikacije

Najčešća komplikacija ezofagealnih variksa jeste krvarenje. Rizik za pojavu krvarenja znatno je uvećan  nakon inicijalne episode krvarenja. Veliki gubitak krvi može dovesti do stanja šoka, koje se može letalno završiti.

 

Prevencija

U ovom trenutku ne postoji terapeutski način prevencije nastanka ezofagealnih variksa kod osoba sa cirozom. Primena lekova može usloviti uspešnu pevenciju krvarenje ali ne sprečava formiranje ezofagealnih variksa.

Navede mere mogu pomoći u izbegavanju nastanka komplikacija jetre:

Izbegavanje unosa alkohola

Pravilna ishrana

Održavanje telesne težine u fiziološkim granicama

Redukcija rizika za nastanak hepatitisa.