Fibrocitično oboljenja dojki predstavljaju prisustvo nodularnog ili žlezdanog tkiva dojke u vidu grozdastih nakupina ili bisera. Oboljenja se često odnosi na pojam fibrocistične dojke budući da ne porestavlja speciifično oboljenja.

Fibrocistične dojke su prilično česte. Kod više od polovine žena fibrocistične promene su prisutne  u određenom periodu života. Promene žlezdanog tkiva dojke klasifikovane kao fibrocitične promene su fiziološke; ipak mogu izazvati pojavu manjeg bola, osetljivosti i tvrdine, pogotovo u gornjem, spoljašnjem kvadrantu dojki. Simptomi pokazuju tendenciju iritabilnosti u periodu pre menstrualnog krvarenja.  Individualne terapeutske samomere savetuju se  ucilju olakšanja tegoba.Neophodne su redovne kontrolne preglede i praćenje bilo koje prisutne nodularne promene ili istanjenja određenih regija dojke pre menstralnog ciklusa.

 

Simptomi

Simptomi fibrocističnog oboljenja dojki uključuju:

Promena u dojci ili područja istanjenja sa tendencijom imitiranja okolnog tkiva

Generalizovan bol u grudima ili pojačana osetljivost

Varijabilnost veličine nodusa u dojci

Zeleni ili tamno braon nekrvavi iscedak iz bradavice sa tendendcijom spontanog curenja

Promene koje nastaju u obe dojke

Mesečno izraženo pojačanje bolnih tegoba u dojkama ili tvrdine od srdine ciklusa (ovulacija) do pred sam kraj perioda

Fibrocistična bolest javlja se najčešće kod žena iznmeđu njihovih dvadesetih i pedesetih. Pojava fibrocističnih promena nakon menopauze predstalja retkost usled redukovanoh nivoa hormona.

 

Uzroci

Tačan etiopatogenetski mehanizam nastanka fibrocističnih promena još uvej je nepoznat, ali veruje se da je udružen sa reproduktivnim hormonima, pogotovo estrogenom.

Nelagodnost udružena sa fibrocističnim promenama može biti rezultat promenljivih nivoa hormona tokom menstrualnog ciklusa.  Ove fluktuacije mogu dovesti do pojave regija sa znatno istanjenim turgorom kože koje je osetljivo, suvo i otečeno. Ove fibrocistične promene najčešće se manifestuju neposredno pred menstrualni ciklus te bol i osetljivost iščezavaju pri pojavi menstrualnog krvarenja.

Fibrocistična bolest tkiva dojke podrazumeva prisustvo sledećih parametara:

Tečnošću ispunjene okrugle ili ovalne vrečice (ciste)

Izraštaj nalik ožiljnom tkivu (fibroza)

Prekomeran rast ćelija (hiperplazija) koji okružuje mlećne duktuse ili tkivo koje produkuje mleko (lobuli) tkiva dojki

Uvećane lobule dojki (adenoza).

 

Komplikacije

Fibrocistične promene ne dovode do povećanog rizika za nastanak karcinoma dojke, osim ako su promene dojki udružene sa atipičnom hiperplazijom (atipija), patološkim izgledom ili prekomernim rastom ćelija koje oivičavaju lobuluse i duktuse dojki.