Šta je fosfor ?

Fosfor predstavlja hemijski element od esencijalne važnosti u ishrani. Prisutna je u formi fosfata, a predstavlja takođe jednu od glavnih komponenti faze mineralizacije kostiju i uključen je u metaboličke procese u organizmu, sa bitnom ulogom u ćelijskom metabolizmu.

Primarno se nalazi u skeletnom tkivu, dok je u manjim koncentracijama prisutan u mišićnom tkivu i krvi. Fosfor je zadužen za deponovanje i transfer energije u organizmu, te doprinosi stvaranju koštanog tkiva i metabolizmu lipida i klukoze (izvore energije koje naš organizam svakodnevno koristi).

Nivo fosfora u krvi u zavisi od brojnih faktora, kao što su unos ishranom, pravilna apsorpcija fosfora iz creva, adekvatna renalna funkcija kao i metabolizam kostiju. U organizam dospaeva putem mlečnih proizvoda, cerealija, mesa, ribe i raspoloživost u organizmu pod kotrolom je vitamina D i kalcijuma.

Pretežno se nalazi u formi fosfata. Fosfor je od esencijalne važnosti za formiranje kostiju i zuba, i otprilike 85% fosfora i fosfata u organizmu deponovano je u kostima i čini 1% telesne težine osobe.

 

Zašto je potrebno meriti nivo fosfora ?

Merenjem nivoa fosfora u krvi procenjuje se da li postoji njegov višak ili manjak. Te se kod sumnji na poremećaj metabolizma može ordinirati nadoknada fosfora ili u sklopu oboljenja kao što su tiroidni pormećaji, hiperparatiroidizam i hipoparatiroidizam.Abnormalno visoka koncentracija fosfora u krvi je retka. U tom slučaju može stvarati komplekse sa kalcijumom u obliku depozita u mekim tkivima kao što je mišić.

Visoki nivoi fosfora u krvi prisutni su kod osoba sa ozbiljnim oštećenjem bubrežne funkcije ili disfunkccijom regulacije kalcijuma u organizmu.

Normalne vrednosti fosfora kreću se u rasponu od 2.4 do 4.1 mg/dL u zavisnosti od laboratorije. Patološke vrednosti fosfora mogu sugerisati postojanje metastza u kostima, dijabetesne ketoacidoze, hipokalcemije, hipoparatiroidizma, oboljenja jetre, insuficijencije bubrega, sarkoidoze, visoke koncentracije vitamina D i upotrebe određenih medikamenata kao što su laksativi koji sadrže fosfor.

Snižene vrednosti mogu sugerisati da postoji hiperkalcemija, hiperinsulinizam, hiperparatiroidizam, malnutricija ili nizak dijetarni unos fosfata ili viamina D, što može rezultovati osteomalacijom ili rahitisom.

 

Postupak uzorkovanja

Uzimanje uzorka krvi na analizu vrši se ujutru tokom bolničke vizite.Nije neophodna posebna priprema pacijenta radi pregleda.  Lekar će takođe preporučiti gladovanje, u  slučaju da je neophodno. Poželjno je da upoznate lekara u slučaju korišćenja bilo koje vrste medikamentozne terapije budući da može uticati na tačnost rezultata.

 

Da li je ispitivanje bolno ili opasno?

Sam postupak  ispitivanja je bezbolan i bezopasan i ne predstavlja rizik po zdravlje pacijenta. Tokom same procedure, pacijent može imati osećaj peckanja od uboda iglom u regiji ruke odakle se vrši vađenje krvi.

 

Kako se procedura uzorkovanja vrši?

Sam postupak podrazumeva uzimanje uzorka krvi na analizu.