Šta je gama glutamil transpeptidaza?

Gama glutamil transpeptidaza (GGT), je enzim koji prenosi gama-glutamil funkcionalne grupe.  Gama glutamil transpeptidaza katalizuje prenos gama-glutamil dela glutationa do akseptora koji može biti aminokiselina, peptid ili voda i tako dolazi do stvaranja glutamata. GGT ima ključnnu ulogu u gama-glutamil ciklusu, procesu sinteze i degradacije glutationa i detoksikacije od lekova i ksenobiotika.

 

Gama glutamil transpeptidaza nalazi se u ćelijskim membranama i mnogim tkivima uključujući bubrege, žučne puteve, pankreas, žuč, slezinu, srce, mozak, semene kesice, dok se male količine nalaze u krvi. Ona je uključena u transfer aminokiselina kroz ćelijsku membranu, kao i za metabolizam leukotriena.

 

Zašto se meri nivo gama glutamil transpeptidaze?

Merenje nivoa gama glutamil transpeptidaze uglavnom se koristi u dijagnostici oboljenja jetre i žučnih piteva (kanala koji prenose žuč od jetre do žuči i crevnog trakta), ovaj test je zajedno sa ostalima od velike koristi u proveri funkcije jetre. Analiza se takođe koristi i za proveru oštećenja jetre usled unosa prevelikih količina toksičnih supstanci ili alkohola.

 

Povećana koncentracija GGT u serumu može da se uoči kod nekih oboljenja jetre, žučnih puteva i pankreasa. S tim u vezi, ima sličnu ulogu kao i alkalna fosfataza (ALP) u otkrivanju oboljenja žučnih puteva. Naime, dva markera se relativno dobro povezuju, iako postoje sukobljena mišljenja da li GGT ima bolju osetljivost. Generalno, merenje nivoa ALP se i dalje prvo koristi u otkrivanju poremećaja žuči. Glavna prednost GGT nad ALP je u potvrdi da povišene vrednosti ALP proizilaze iz oboljenja žuči; nivo ALP može biti povišen i kod nekih oboljenja kostiju, dok sa GGT to nije slučaj.

 

Nivo gama glutamil transpeptidaze povišen je i zbog prevelikog unosa alkohola, međutim visok nivo GGT nije uvek povezan sa unosom prevelike količine alkohola, i merenje određenih serumskih oblika ovog enzima daje nam nešto preciznije podatke o uzroku.

 

Normalne vrednosti variraju od 0 do 51 IU/L, međutim to zavisi i od laboratorije kao i od vrste testa koji se koristi. Abnormalni rezultati mogu ukazati na srčanu insuficijenciju, holestazu (zakrčenje žučnih puteva), corizu jetre, hepatitis, ishemiju jetre (nedovoljno snabdevanje jetre krvlju), nekrozu jetre, tumor jetre, uzimanje hepatotoksičnih lekova, odumiranje tkiva jetre, oštenje srca i dijabetes.

 

Uzimanje uzorka za analizu

Uzimanje uzorka za analizu obično se obavlja u zdravstvenoj ustanovi u jutarnjim časovima. Nije potrebno obaviti posebne pripreme pred testiranje. Lekar će vas obavestiti da li je preporučljivo jesti pre davanja krvi na analizu. Trebalo bi da obavestite lekara o svim lekovima koje trenutno uzimate budući da neki od njih mogu da utiču na rezultate testiranja. Postoje izvesni lekovi i supstance koji povećavaju nivo GGT, poput alkohola, fenitoina i fenobarbitala. Međutim, postoje i lekovi koji smanjuju nivo GGT poput kontraceptivnih pilula i klofibrata.

 

Da li je testiranje bolno i štetno?

Testiranje nije ni bolno ni štetno. Pacijent može da oseti lagani ubod prilikom ulaska igle u ruku tokom procesa vađenja krvi za analizu.

 

Kako se izvodi testiranje?

Testiranje se sastoji od uzimanja krvi za jednostavnu analizu.