Gastroenteritis je upala sistema za varenje koja zahvata želudac i tanko crevo, i javlja se kao posledica virusne ili bakterijske infekcije. Gastroenteritis se javlja iznenadno i manifestuje se povraćanjem, prolivom i povišenom telesnom temperaturom. Često se može javiti i kao mini epidemija u okviru porodice ili bliske grupe ljudi. Lako se prenosi kontaktom sa inficiranom osobom i najbrže se širi u školama i vrtićima.

U većini slučajeva gastroentritis prolazi bez ikakvih komplikacija nakon nekoliko dana. Izuzetak od ovoga su odojčad i stari ljudi, kod kojih može doći do dehidracije.

 

Simptomi

Simptomi gastroentritisa se javljaju iznenadno i mogu biti različitog intenziteta. Neki od njih su:

·         Mučnina i povraćanje

·         Bolovi i grčevi u stomaku

·         Povišena telesna temperatura

·         Glavobolja

·         Proliv

Ukoliko povraćanje i proliv traju nekoliko dana može doći do dehidracije pacijenta. Ovi slučajevi su retki, ali ih je takođe i teško prepoznati. Pacijenti često ne prepoznaju simptome dehidracije, te se savetuje obavezna poseta lekaru ukoliko se pojave ovi simptomi kako bi se sprečile dalje komplikacije.

 

Uzroci

Gastroentritis je najčešće posledica virusne infekcije. Virusni gastroentritis se naziva i stomačnim virusom. Može biti i iposledica bakterijske infekcije koja iritira i oštećuje želudac i crevnu floru. Ukoliko je infekcija bakterijska, najčešće se dobija konzumiranjem kontaminirane hrane ili vode. Može se preneti i od osobe do osobe.

Najčešći uzroci gastroentritisa kod male dece su rotavirusi i astrovirusi, a norovirusi kod adolescenata i odraslih. Većina ljudi razvije imunitet na ove viruse.

Neke od bakterija koje mogu izazvati gastroentritis su salmonela, campilo bacterum i  Escherichia coli.

 

Faktori rizika

Kako je gastritis najčešće posledica virusne ili bakterijske infekcije, povećan rizik od oboljevanja imaju ljudi koji često borave u velikim grupama. Rizik od gastroentritisa je takođe veći kod dece i starih, jer obe grupe imaju nedovoljno razvijen ili oslabljen imuni sistem.

 

Prevencija

Neke od preventivnih mera koje umanjuju rizik od nastanka gastroentritisa su:

·         Redovna higijena – savetuje se često pranje ruku i izbegavanje korišćenja tuđeg pribora za jelo

·         Konzumiranje flaširane vode

·         Dezinfekcija zajedničkih prostora