Gastroparezija predstavlja oboljenje digestivnog trakta koje onemogućava normalno spontano funkcionisanje mišića u želucu.

Proces varenja se odvija tako što se hrana pomera kroz digestivni trakt snažnim kontrakcijama mišića koji se nalaze oko jednjaka, želuca i creva. Kod pacijenata koji boluju od gastroparezije, ovi mišići su ili znatno oslabljeni ili su im kontrakcije potpuno onemogućene. Zbog toga dolazi do nepotpunog pražnjenja želuca i zaostajanja delova nesvarene ili polu-svarene hrane u jednjaku i želucu. Gastroparezije onemogućava normalan proces varenja i može izazvati mučninu i povraćanje kao i probleme sa nivoom šećera u krvi.

Još uvek nije poznato šta tačno izaziva gastropareziju, iako se ona može povezati sa nekoliko drugih bolesti digestivnog trakta. Ukoliko se gastropaziji ne zna uzrok, onda je u pitanju idiopatska gastroparezija. Ukoliko se gastroparezija javi kod ljudi koji pate od dijabetesa, onda je to dijabetička gastroparezija.

Ovo oboljenje digestivnog trakta se često može javiti kao posledica operacije. Gastroparezija se ne može izlečiti, već se samo mogu umanjiti njeni simptomi kombinacijom lekova i promena životnog stila i ishrane.

 

Simptomi

Simptomi kojima se manifestuje gastroparezija mogu biti:

·         Mučnina

·         Povraćanje

·         Osećaj sitosti ili prejednosti nakon male količine unete hrane

·         Nadimanje u abdomenu

·         Bol u abdomenu

·         Promene u nivou šećera u krvi

·         Gubitak apetita

·         Gubitak kilograma i neuhranjenost

Uzroci

U velikom broju slučajeva nije poznat tačan uzrok gastroparezije. Pretpostavlja se da najveći broj slučajeva ovog oboljenja nastaje kao posledica oštećenja nerva koji kontroliše mišiće u želucu. Ovaj nerv naziva se vagusni nerv, i vrši mnoštvo kompleksnih funkcija koje omogućavaju normalan rad digestivnog trakta. Ukoliko dođe do njegovog oštećenja, prekida se signal kojim se komunicira sa mišićima i dolazi do propadanja te nervne veze. Mišići nemaju dovoljno snage da kontrakovanjem izbace celu sadržinu želuca u tanko crevo, i dolazi do zadržavanja nesvarene hrane. Dijabetes i operacije na želucu ili tankom crevu mogu izazvati oštećenja na ovom nervu.

 

Faktori rizika

Faktori koji povećavaju rizik od nastajanja gastroparezije su:

·         Operacija na želucu ili jednjaku

·         Virusna infekcija

·         Terapija radijacijom

·         Lekovi koji usporavaju pražnjenje želuca

·         Skleroderma

·         Parkinskonova bolest i multipla skleroza

·         Hipotiroidizam

Komplikacije

Gastroparezija može izazvati sledeće komplikacije:

·         Dehidraciju

·         Neuhranjenost

·         Stvrdnjavanje nesvarene hrane u želucu

·         Oscilacije u nivou šećera u krvi