Šta je glikolizirani hemoglobin?

Glikolizirani hemoglobin je onaj koji se veže za molekule glukoze, to je supstanca koja se nalazi unutar crvenih krvnih zrnaca i koja je zadužena za prenos kiseonika do ćelija ljudskog organizma.  Molekuli glukoze koja predstavlja jednu vrstu šećera normalno se nalaze u krvi i od suštinske su važnosti budući da prenose energiju do tkiva i organa i kada se vežu za molekul hemoglobin to znači da taj hemoglobin postaje glikolizirani. Ovaj hemoglobin označava se i kao hemoglobin A1c ili HbA1c. Kako kod pacijenta dolazi do povećanih nivoa šećera u krvi tako je i veća količina hemoglobin glikolizirana. Glukoza ostaje vezana za hemoglobin tokom čitavog života crvenih krvnih zrnaca, što je obično od 2 do 3 meseca. Kada je nivo glukoze povišen duži vremenski period, i ukoliko je nivo hemoglobin u crvenim krvnim zrncima zasićen, doći će do povećanja nivoa glikoliziranog hemoglobin, a same ćelije hemoglobin biće vezane za period duži od 2 do 3 meseca.

 

Zašto se meri nivo glikoliziranog hemoglobina?

Merenje nivoa glikoliziranog hemoglobina kod pacijenta koriste se za praćenje efikasnosti lečenja dijabetesa i nivoa glukoze koja se nalazi u krvi.Ovaj test ukazuje na prosečni nivo glukoze u krvi u poslednja 2 ili 3 meseca. Normalna vrednost glikoliziranog hemoglobin u krvi je manji od 7% i iznosi između 4.0 i 6.0%, međutim, pacijenti sa dijabetesom retko imaju ovaj nivo. Dijabetes je oboljenje kod koga pacijent ne može efikasno da iskoristi šećer u krvi. Ukoliko se ne leči, nivo šećera u krvi može da bude izuzetno visok i povećava mogućnost pojave komplikacija, poput oštećenja očiju, bubrega, srca, nerava, krvnih sudova i drugih organa. Nivoi iznad 9% ukazuju na slabu kontrolu, a iznad 12% na veoma lošu kontrolu. Preporučeno je da dijabetičari mere nivo glikoliziranog hemoglobin na 3 do 6 meseci. Međutim, stanja koja dovode do povećanog životnog veka crvenih krvnih zrnaca, poput kod odrstranjenja slezine, daju lažne rezultate povećanja nivoa. S druge strane, stanja koja dovode do smanjenja životnog veka crvenih krvnih zrnaca, poput hemolize (pucanje membrane crvenih krvnih zrnaca) daju lažne rezultate smanjenja nivoa. Smanjenje nivoa kod dijabetičara čak i sa 8% na 7% može drastično da dovede do promene zdravstvenog stanja i da poveća njihovu šansu da duže budu zdravi.

 

Uzimanje uzorka za analizu

Uzimanje uzorka za analizu obično se obavlja u zdravstvenoj ustanovi u jutarnjim časovima. Nije potrebno obaviti posebne pripreme pred testiranje. Lekar će vas obavestiti da li je preporučljivo jesti pre davanja krvi na analizu. Trebalo bi da obavestite lekara o svim lekovima koje trenutno uzimate budući da neki od njih mogu da utiču na rezultate testiranja.

 

Da li je testiranje bolno i štetno?

Testiranje nije ni bolno ni štetno. Pacijent može da oseti lagani ubod prilikom ulaska igle u ruku tokom procesa vađenja krvi za analizu.

 

Kako se izvodi testiranje?

Testiranje se sastoji od uzimanja krvi za jednostavnu analizu.