Šta je gonioskopija?

Gonioskopija je dijagnostička procedura kojom se meri razmak između rožnice i šarenice oka. Ova tehnika je korisna zbog toga što su ove značajne strukture uključene u regulaciju očnog pritiska.

 

Koja je svrha gonioskopije?

Ovaj pregled je posebno koristan u otkrivanju i prepoznavanju različitih vrsti glaukoma i samim tim pruža i smernice u daljoj terapiji. Štaviše, pregled se vrši kako bi se proverilo kako se tečnost drenira iz oka i da li je drenažni ugao (područje gde tečnost odlazi iz oka) zatvoren ili otvoren, kao i da se utvrdi da li postoje neki urođeni poremećaji koji mogu dovesti do pojave glaukoma.

 

Metoda pregleda

Pre početka samog pregleda pacijentu se nakapaju u oči kapi koje deluju kao anestetik. Specijalno sočivo dolazi u kontakt sa okom koje štiti visokozna supstanca (providni gel na bazi hidroksipropil metilceluloze). Nakon pregleda, ovaj zaštitini gel se uklanja iz oka uz pomoć kapi.  Ovaj pregled može privremeno da smanji vid (u trajanju od oko 30 minuta). Stoga je najbolje da pacijent na pregled dođe u pratnji prijatelja ili člana porodice.

 

Koje osobe bi trebalo da obave pregled?

Svako može da se podvrgne ovom pregledu. Pacijenti koji obično nose kontaktna sočiva trebalo bi da ih uklone tokom pregleda i da izbegnu njihovo ponovno stavljanje sat vremena nakon pregleda dok se ne prestane dejstvo anestetika.  Trudnice bi trebalo da se pregledaju samo ukoliko to neophodno, kao i da se podvrgnu hirurškom zahvatu samo po nalogu lekara.

 

Da li je pregled bolan/opasan?

Gonioskopija se izvodi na bezbedan, brz i lak način a pacijent se oslanja i sledi upute in instrukcije koje mu daje lekar. Štaviše, ovaj pregled nije bolan. S druge strane, pacijenti koji se opiru tokom pregleda mogu bez razloga da uzrokuju nelagodu prilikom izvođenja pokreta koje lekar mora da obavi kako bi uspešno priveo pregled kraju.

 

Pregled nosi izuzetno mali rizik od nastanka infekcije oka ili alergijske reakcije na kapi koje se koriste kao anestetik. Osim toga, ukoliko su zenice pacijenta bile proširene, njegov vid će biti zamućen i do nekoliko sati nakon pregleda. Preporučuje se da pacijent ne trlja oči oko 20 minuta nakon testa dok ne prođe dejstvo anestetika.

 

Kako se izvodi pegled?

Na početku pregleda pacijentu se daju kapi sa anestetskim dejstvom kako pacijent ne bi osetio sočivo koje tokom pregleda naleže na oko. Zatim se pacijent stavi u ležeći ili sedeći položaj. Oftalmolog zatim pomoću mikroskopa pregleda unutrašnjost oka. Ukoliko pacijent sedi, morao bi da postavi svoju bradu i čelo na za to predviđeno postolje, sa pogledom usmerenim pravo. Sledeći korak jeste afiksacija specijalnog sočiva koji sa unutrašnje strane ima reflektujuću površinu, dok se u trajanju od 20-30 sekundi snop svetlosti usmerava u unutrašnjost oka. Svetlo pomaže oftalmologu da vidi širinu drenažnog ugla. Prosečno trajanje pregleda je kraće od 5 minuta.