Gubitak sluha je veoma česta pojava koja se javlja sa godinama i zahvata više od 50% populacije starije od 65 godina. Gubitak sluha u starosti se naziva prezbikuzija, i uglavnom se odnosi na smanjenu mogućnost sluha visokih frekvencija.

Stručnjasti u oblasti sluha smatraju da su faktori koji najviše utiču na progresivni gubitak sluha u starosti preterana izloženost buci i genetska predispozicija. Ljudi koji su konstantno izloženi visokoj ili niskoj frekvenciji takođe mogu patiti od gubitka sluha u starosti. Još jedan od čestih uzroka prezbikurzije je preterana akumulacija ušnog voska, koji može dovesti do privremene blokade slušnog kanala i onemogućiti normalno primanje zvukova.

Progresivni gubitak sluha tokom godina se ne može izlečiti. U zavisnoti od podmaklosti ovog oboljenja, specijalisti za sluh mogu preporučiti određene slušne aparate ili vežbe kojima se poboljšava sluh.

 

Simptomi

Simptomi kojima se manifestuje gubitak sluha su:

·         Mrmljanje ili nerazgovetan govor

·         Problemi sa razumevanjem reči

·         Poteškoće sa registrovanjem konsonanata

·         Introvertnost i nepričljivost

·         Često zahtevanje da se ponove reči ili zvukovi

·         Slušanje radija ili gledanje televizije sa pojačanim tonom

·         Izbegavanje velikih društvenih okupljanja i javnih mesta

Uzroci

Progresivni gubitak sluha se može javiti kao posledica nekog od sledećih stanja:

·         Oštećenje unutrašnjeg uha – starost i hronična izloženost buci mogu znatno ubrzati trošenje dlačica i nervnih ćelija koje se nalaze u kohleji. Ove nervne ćelije primaju zvučne signale i šalju ih do mozga. Kada se jave oštećenja na ovim nervnim završecima dolazi do slabljenja brzine i efektivnosti prenosa zvučnih signala, a samim tim i gubitkom sluha.

·         Infekcija uveta – ukoliko se ušne infekcije ne leče, može doći do stvaranja benignih i malignih tumora unutar ušnog kanala koji onemogućavaju normalan sluh

·         Akumulacija ušnog voska – ukoliko do gubitka sluha dođe preteranom akumulacijom ušnog voska u ušnom kanalu, čišćenje od voska u potpunosti vraća sposobnost sluha

·         Pucanje bubne opne (perforacija timpanične membrane) – glasan zvuk, iznenadne promene u pritisku, infekcija i povreda mogu izazvati pucanje bubne opne i dovesti do oštećenja sluha

Faktori rizika

Faktori koji povećavaju rizik od gubitka sluha su:

·         Starost

·         Genetska predispozicija

·         Izloženost buci

·         Izloženost glasnim eksplozivnim zvucima poput glasne muzike i zvuka motora

·         Uzimanje određenih lekova – hemoterapije, aspirina, diuretika, lekova protiv bolova i lekova protiv malarije

Komplikacije

Gubitak sluha može značajno uticati na kvalitet života pacijenta. Ljudi koji progresivno gube sluh mogu razviti anksioznost ili depresiju i postati introvertni.

Prevencija

Gubitak sluha se može sprečiti primenjivanjem sledećih zaštitnih mera:

·         Nošenja zaštitne opreme na mestima sa velikom bukom

·         Redovnim kontrolisanjem sluha