Hemoterapija za mozak

 

Problemi sa razmišljanjem i pamćenjem koji se mogu javiti nakon terapije kancera nazivaju se hemomozak (hemo magla, kognitivna nesposobnost i disfunkcija usled hemoterapije). Iako je hemo mozak naširoko korišćen termin, on je pogrešan. Nije tačno da je samo hemoterapija uzrok problema sa koncentracijom i pamćenjem kod pacijenata sa kancerom.

Jasno je da problemi sa pamćenjem koji se zajedno nazivaju hemo mozak mogu biti frustrirajuć i poguban kontraefekat kancera i njegovog lečenja. Kako bi se kompletnije razumelo ovo stanje, neophodno je da se uči još više.

 

Simptomi

Znaci i simptomi hemo mozga uključuju:

Neorganizovanost i zbunjenost

Teškoće sa koncentracijom, pronalaženjem pravih reči,

Problemi sa učenjem novih veština i da radite više stvari odjednom

Umor

Mentalna zamagljenost

Slaba pažnja

Kratkotrajni problemi sa pamćenjem

Kada vam je potrebno više nego inače da obavite svakodnevne poslove

Problemi sa verbalnim pamćenjem, ako što je pamćenje nekog razgovora

Problemi sa vizuelnim pamćenjem, kao što je podsećanje na neku sliku ili reči

 

Uzroci

Nije jasno šta izaziva znake i simptome kod problema sa pamćenjem kod obolelih od raka. Uzroci mogu biti terapije kancera, komplikacije kod lečenja kancera, i emocionalne reakcije na dijagnozu i lečenje.

 

Faktori rizika

Faktori koji mogu povećati rizik od problema sa pamćenjem kod obolelih od raka uključuju:

Rak mozga

Hemoterapija koja se daje direktno u centralni nervni sistem

Hemoterapija koja se kombinuje sa radijacijom celog mozga

Veća doza hemoterapije ili radijacije

Terapija radijacije na mozgu

Ako je kancer otkriven i lečen u mladom uzrastu.

 

Komplikacije

Ozbiljnost i  trajanje simptoma koji su opisani kao hemo mozak se razlikuju od osobe do osobe. Neki ljudi kod kojih je lečen rak mogu se vratiti na posao, ali bi im zadaci zahtevali mnogo više vremena. Neki pak nisu sposobni da se vrate na posao.

U retkim slučajevima, ljudi sa problemom koncentracije i pamćenja nisu u stanju da rade i moraju se prijaviti za pomoć za obolele.

 

Lečenje

Nijedan lek nije pronađen za hemo mozak jer još uvek nije utvrđeno šta ga izaziva. U većini slučajeva, problemi sa pamćenjem uzrokovani kancerom su kratkotrajni i lečenje se fokusira na savladavanju simptoma.

Ne postoji standardno lečenje problema sa pamćenjem usled kancera. Simptomi i jačina se razlikuju od osobe do osobe i može biti neophodno da se razvije individualni pristup savladavanju problema.

Kancer i terapije kancera mogu voditi do drugih stanja, kao što je anemija, depresija, problemi sa snom i rana menopauza, koji mogu doprineti problemima sa pamćenjem. Kontrolisanje ovih drugih faktora može olakšati podošenje ovih simptoma.

Neuropsiholog koji je specijalizovan za dijagnozu i lečenje stanja koji pogađaju pamćenje i razmišljanje, može smisliti plan kako da pomogne pacijentima da se nose sa simptomima hemomozga.

Nijedan lek nije odobren za terapiju hemo mozga. Ali mogu se uzeti u obzir lekovi za lečenje drugih stanja.

 

Prevencija

Naučnici su tražili načina da spreče i leče probleme sa pamćenjem i razmišljanjem izazvane rakom. Još uvek je rano da se zna koliko su dobri sledeći predlozi, a oni uključuju:

Eritropientin, lek koji može pomoći tako što podiže nivoe hemoglobina,

Aspirin, koji radi kao blag lek za razređivanje krvi

Metilfenidat, vrsta stimulansa za hronični sindrom umora, celodnevnu pospanost i poremećaj pažnje.

Eritropientin ili terapija aspirinom mogu pomoći u održavanju i povećanju protoka krvi u ćelije mozga i tako povećavaju dotok kiseonika. Bolje razumevanje uzroka hemo mozga može pomoći doktorima da nađu načine da ga spreče i leče.