Hijatalna kila, ili hijatalna hernija, predstavlja protruziju (probijanje) gornjeg dela želuca kroz dijafragmu u grudni koš. Ovo je uglavnom posledica preterane oslabljenosti mišića. U dijafragmi se nalazi hijatus – mali otvor kroz koji prolazi jednjak. Jednjak se proteže kroz dijafragmu i nadovezuje na želudac. Ukoliko se desi da mišići oko ovog otvora, kao i mišići dijafragme naglo oslabe, dolazi do pucanja zida i probijanja dela želuca. Ova pojava naziva se hijatalna hernija ili hijatalna kila.

U najvećem broju slučajeva hijatalne kile su male i neprimetne. Mnogi pacijenti ni ne primete simptome i oni nestaju sami od sebe. Ukoliko je portruzija veća, može se pojaviti čvor ili oticanje u predelu dijafragme. Ova dva simptoma se najlakše prepoznaju po tome što skoro u potpunosti nestanu u ležećem položaju. Čvor na mestu gde se stvorila kila se može pomerati.

Teži oblici hijatalne kile mogu propuštati veliku količinu hrane i želudačne kiseline u jednjak, što za posledicu ima intenzivnu gorušicu. Za ovakvu vrstu gorušice mogu se koristiti i lekovi bez recepta kako bi se ublažili njeni simptomi. Velike portruzije su retke, ali ukoliko do njih dođe moraju se sanirati operacijom.

Vrste kile

Hernije, tj kile, su relativno česta pojava i uglavnom se razvijaju u predelu između grudi i kukova. Najčešći tipovi kile su:

1.     Ingvinalna hernija – naziva se još i preponska kila. Nastaje portruzijom masnog tkiva ili jednog dela creva u prepone i gornji deo unutrašnjosti butine. Ovo je najčešća vrsta kile i prvenstveno se javlja kod muškaraca. Nastaje kao posledica starenja ili preteranog naprezanja abdomena.

2.     Femoralna hernija – poznata i kao butna hernija, sličnih je simptoma kao ingvinalna. Dosta je retka i najviše se razvija kod žena.

3.     Umbilikalna hernija – često i pupčana hernija; nastaje portruzijom masnog tkiva ili dela creva u deo abdomena pored pupka. Javlja se kod novorođenčadi kojima nisu lepo zarasle rane od pupčane vrpce.

4.     Hijatalna hernija

5.     Operativna hernija – portruzija u delu abdomena koji nije zarastao posle operacije

6.     Epigastična hernija – portruzija u predelu rebara

7.     Hernija dijafragme – portruzija u grudni koš kroz dijagramu koji se često javlja i kod odraslih i kod novorođenih beba

8.     Mišićne hernije – portruzija mišića kroz zidove abdomena koja nastaje kao posledica sportske povrede. Može se razviti i u mišićima noge.

Uzroci

Još uvek nisu poznati svi uzroci kila. One uglavnom nastaju kao rezultat oslabljenosti dijafragme i zidova abdomena usled starosti ili prevelikog napora. Mogu se razviti i kao posledica:

·         Povrede

·         Urođenog defekta – neke bebe se rode sa otvorenom portruzijom dijafragme ili abdomena

·         Učestalog kašljanja, povraćanja ili gorušice

·         Dizanja teških predmeta

·         Povrede ili oboljenja creva

Simptomi

Hijatalne kile su uglavnom male i nemaju skoro nikakve simptome, dok veće kile mogu izazvati sledeće:

·         Gorušicu

·         Podrigivanje

·         Probleme sa gutanjem

·         Hroničan umor

Faktori rizika

Ljudi koji često dižu teške predmete ili se izlažu prevelikom fizičkom naporu imaju povećan rizik od dobijanja kile. Stariji ljudi koji pate od gojaznosti su takođe podložniji hernijama.