Hiperkalcemija je oboljenje koje se manifestuje povećanom koncentracijom kalcijuma u krvi. Hiperkalcemijom se smatra svako stanje u kome je nivo kalcijuma u krvi iznad gornje granice od 10mg/dl. Prevelika količina kalcijuma u krvi može znatno oslabiti kosti, dovesti do stvaranja kamenja u bubregu i onemogućiti normalno funkcionisanje srca i mozga.

Hiperkalcemija se najčešće javlja kao posledica preterane aktivnosti paratiroidnih žlezda. Paratiroidne žlezde su grupa od četiri žlezde koje se nalaze na štitnoj žlezdi ili pored nje. Hiperkalcemiju takođe mogu izazvati i rak, uzimanje određenih lekova kao i preterano uzimanje suplemenata kalcijuma i vitamina D.

Ovo oboljenje se može biti asimptomatsko, što znači da se javlja  bez ikakvih simptoma. Hiperkalcemija je u najvećem broju slučajeva praćena blagim i srednjim simptomima. Slučajevi ekstremne hiperkalcemije su retki ali se mogu javiti.

Lečenje ovog oboljenja zavisi od stadijuma kao i toga šta mu je uzrok.

 

Simptomi

Simptomi hiperkalcemije su uglavnom ograničeni na jedan organ ili deo tela gde je došlo do povišenog nivoa kalcijuma.

Hiperkalcemija se može javiti u sledećim delovima tela:

·         Bubrezima – povišen nivo kalcijuma u krvi dovodi do povećanja aktivnosti bubrega, što izaziva učestalo mokrenje i žeđ

·         Sistemu za varenje – povišen nivo kalcijuma u sistemu za varenje dovodi do mučnine, povraćanja i konstipacije (zatvora)

·         Mišićima i kostima – povišen nivo kalcijuma u krvi može biti posledica curenja kalcijuma iz kostiju. To dovodi do slabljenja i bola u kostima, kao i slabosti u mišićima

·         Mozgu – hiperkalcemija onemogućava normalno funkcionisanje mozga, što rezultira konfuzijom, letargijom i umorom

 

Uzroci

Kalcijum je mineral koji omogućava normalno prenošenje nervnih signala i rad nervnih ćelija. Ukoliko se u krvi ne nalazi dovoljna količina kalcijuma, paratiroidne žlezde počinju da luče paratiroidni hormon koji stimuliše sledeće procese:

·         Oslobađanje kalcijuma iz kostiju u krv

·         Apsorpciju veće količine kalcijuma u sistemu za varenje

·         Aktivaciju vitamina D i smanjeno lučenje kalcijuma u bubrezima

 

Neki od mogućih uzroka hiperkalcemije su:

·         Hiperparatiroidizam – preterana aktivnost paratiroidnih žlezda najčešće je posledica jednog ili više malih benignih tumora na paratiroidnim žlezdama

·         Rak – rak pluća, rak dojke kao i neke vrste karcinoma krvi povećavaju rizik od hiperkalcemije. Određene vrste raka kostiju takođe mogu izazvati ovo oboljenje.

·         Bolesti koje dovode do povećane apsorpcije kalcijuma u digestivnom traktu – naječešće turberkuloza i sarkoidoza

·         Dugotrajna imobilizacija – nedovoljno kretanje usled bolesti, povrede ili invaliditeta oslabljuju kosti koje mogu početi da ispuštaju kalcijum u krv

·         Lekovi – određene vrste lekova podstiču povećano lučenje paratiroidnog hormona

·         Suplementi – preterano unošenje vitamina D i kalcijuma povećava rizik od hiperkalcemije

·         Dehidracija – nedovoljna količina tečnosti u krvi dovodi do povećane koncentracije kalcijuma

·         Nasledne bolesti – hipokalciurična hiperkalcemija je nasledno genetsko oboljenje koje oštećuje receptore kalcijuma u telu i dovodi do povećanja koncentracije kalcijuma u krvi

Faktori rizika

Hiperkalcemiji su najpodložnije žene starije od 50 godina. Žene u menopauzi imaju povećan rizik od hiperparatiroidizma, oboljenja koje izaziva preteranu aktivnosti paratiroidne žlezde, što je i najčešći uzrok hiperkalcemije.

Komplikacije

Ukoliko se ne uoči i ne leči na vreme, hiperkalcemija može izazvati sledeće komplikacije:

·         Osteoporozu – dugotrajno ispuštanje kalcijuma iz kostiju može dovesti do slabljenja kostiju i pojave osteoporoze

·         Kamenje u bubregu – prevelika koncentracija kalcijuma u urinu dovodi do formiranja kristala koji vremenom srastaju i dolazi do stvaranja tvrdih kalcijumskih agregata u bubrezima

·         Zatajenje bubrega – dugotrajna hiperkalcemija može trajno oštetiti bubrege i onemogućiti njihovo normalno funkcionisanje

·         Aritmija – hiperkalcemija može uticati na električne impulse koji regulišu ritam otkucaja srca

·         Problemi sa nervnim sistemom – hiperkalcemija može izazvati konfuziju, demenciju i komu