Hodkinov limfom je oblik raka limfnog sistema koji je deo imunog sistema.

Kod Hodkinovog limfoma, ćelije u limfnom sistemu rastu abnormalno i šire se po limfnom sistemu. Kako bolest napreduje, ona sve više sprečava organizam da se bori sa infrkcijama.

Hodkonov lomfom je jedan od dva veoma česta karcinoma limfnog sistema. Ne Hodkonov lifom je drugi najčešći tip raka.

 

Simptomi

Naticanje limfnih čvorova na vratu, pazuhu ili preponama

Hronični umor

Groznica ili hladnoća

Noćno znojenje

Gubitak apetita

Prekomeran gubitak težine

Svrab

Povećana osetljivost na efekte alkohola ili bola u lomfnim čvorovima posle konzumiranja alkohola

 

Uzroci

Tačan uzrok ove bolesti još uvek nije poznat. Ipak, eksperti veruju da se događa kada B ćelija, ćelije koje se bore protiv infekcija, proizvede mutaciju u DNK. Mutacija stimuliše ćelije da se dele još brže i da nastave da žive dok normalne i zdrave ćelije umiru. Veliki broj velikih B ćelija akumuliraju u limfnom sistemu i nadmašuju broj zdravih ćelija što dovodi do simptoma Hodkinovog limfoma.

Posotji nekoliko vrsta Hodkinovog limfoma koji zavisi od toga koje vrste ćelija su uključene u ovaj proces.

Klasični Hodkonov limfom

Ovo je njačešća vrsta oboljenja koji može da bude podeljeno u dve podvrste. Kod klasičnog oblika postoje abnormalno velike ćelije pod nazivom Reed- Strenberg ćelije koje se nalaze u limfnim čvorovima.

 

Podvrste Hodkinovog limfoma:

Hodkinov limfom nodularne skleroze

Hodkonov limfom pomešanih ćelija

Hodkinov limfom potrošenih limfocita

Klasični Hodkinov limfom obogaćenih limfocita

Hodkinov limfom velikog broja limfocita

 

Ovaj vid bolesti se dijagnostikuje feoma retko i kad njega se javljaju anbormalno velike ćelije koje liče na kokice. Ako se ovaj oblik dijagnostikuje u ranoj fazi, postoji veća šansa za izlečenje.

 

Faktori rizika

Godine: najčešće obolevaju osobe starosti između 15 i 30 godina kao i oni stariji od 55.

Istorija bolesti u porodici: ako postoji neko sa ovom bolesti u porodici, veči je rizik od dobijaja iste.

Pol: muškarci imaju veći rizik od razvijanja bolesti.

Epstein barr infekcija: ova bolest prouzrokovana Epstein barr virusom povečava rizik od dobijanja ove bolesti.

Slab imuni sistem: narušen imuni sistem zbog HIVa ili side ili transplantacija organa koja zahteva lekove koji unuštavaju imuni sistem takođe povećava šanse od dobijanja bolesti.