Hondrosarkom je retka vrsta kancera koja se javlja u hrskavici oko kostiju. Najšeće se javlja kod odraslih preko 40 godina starosti. Iako hondrosarkom može napasti bilo koju kost, najčešće se javlja na kostima kukova i butina.

 

Simptomi

Simptomi hondrosarkoma uključuju:

Veliku izbočinu na tom mestu

Oštar ili tup bol na mestu gde se nalazi tumor. Bol se obično pogoršava preko noći, i postaće stalan kako raste kancer kostiju.

Oticanje i crvenilo na mestu tumora

Geganje ili smanjena mogućnost upotrebe tog ekstremiteta.

 

Uzroci

Tačan uzrok hondrosarkoma nije poznat. Može postojati genetski ili hromozomski udeo koji predodređuje osobe za ovaj tip maligdnih bolesti. Hondrosarkomi su povezani sa posledicama ranijih terapija radijacijom usled drugih kancera.

 

Faktori rizika

Sledi lista nekih od benigdnih stanja koja mogu biti prisutna kada se javi hondrosarkom:

Enhondromi. Vrsta benigdnog tumora kostiju koji potiče od hrskavice i obično zahvata šake (može i neke druge delove),

Osteohondromi,

Višestruke eksostoze

Olijerova bolest

Mafučijev sindrom.

 

Komplikacije

Lista komplikacija kod hondrosarkoma uključuje:

Periostealnu reakciju

Smanjenje crvenih krvnih zrnaca

Bol u kostima

Kancer kostiju

Patološki lomovi

 

Komplikacije kod hondrosindroma su sekundarna stanja, simptomi, ili drugi poremećaji koji su izazvani hondrosarkomom. U mnogim slučajevima nisu jasne razlike između simptoma hondrosarkoma i komplikacija izazvanih hondrosarkomom.

 

Prevencija

Nema poznatog načina da se spreči hondrosarkom. Ljudi sa retkim stanjima na kostima mogu biti podložniji dobijanju hondrosarkoma. Takođen naučnici su ukazali na vezu između hondrosarkoma i povrede zahvaćenog dela. Međutim, ne znaju da li ta povreda izaziva rak ili samo lakše ukaže na postojanje raka za koje nismo znali.