Infekcija kriptosporidijuma (kriptosporidijaza) predstavlja oboljenje izazvano sitnim kriptosporidijum parazitima. Paraziti (kriptosporidije) ulaze u krvotok i transportuju se ka tankim crevima i lokalizuju u zidu intestinuma. U kasnijem periodu, kriptosporidije nakupljaju se u fecesu.

Infekcija kriptosporidijama izaziva vodenu diajreju kod zdravih osoba te infekcija nestane nakon par nedelja. Ipak, kod osoba sa kompromitovanim imunskim sistemom infekcija može postati životno ugrožavajuća bez adekvatnog tretmana.

Održavanje adekvatne oralne higijene kao i izbegavanje pijenja vode iz javnih izvora (bazeni, vodeni parkovi, jezera) mogu pomoći u prevenciji kriptosporidijalnih infekcija.

 

Simptomi

Simptomi kriptosporidijalnih infekcija podrazumevaju:

Vodenu dijareju

Dehidrataciju

Gubtak apetita

Gubitak težine

Groznicu

Abdominalne grčeve ili bol

Mučninu

Povraćanje.

 

Uzorci

Kriptosporidijalna infekcija nastaje ingestijom kriptosporidijalnih parazita. Određene vrste parazita mogu izazvati ozbiljnija oboljenja.

Paraziti se nastanjuju u zidu creva te se produkuje znatan broj ćelija i nagomilava u znatnom broju u fecesu gde su izuzetno  kontagiozne.

Uzroci nastanka infekcije:

Pijenej kontaminirane vode

Plivanje u kontaminiranoj vodi

Unos nedovoljno pečene, kontaminirane hrane

Dodirivanje ustaa prljavim rukama

Blizak kontakt sa zaraženim osobama ili životinjama

Paraziti kriptosporidijuma jedni su od najčešćih uzočnika dijareja kod ljudi.

Parzita je teško eradicirati usled njegove otpornosti na većinu hlornih dezinficijenasa.

 

Faktori rizika

Faktori rizika za kriptosporidije podrazumevaju:

Izloženost kontaminiranoj void

Deca usled nošenja pelena, u dečiji ustanovama

Roditelji inficirane dece

Zdravstveni radnici u radu sa decom

Negovatelji životinja

Primena oralno-analnih seksualnih aktivnosti

Internacionalni putnici, pogotovo oni koji putuju u udaljene zemlje

Kamperi, planinari ili kamperi koji piju netretiranu, nefiltrovanu vodu

Gutanje vode iz bazena, jezera, reka

Unos vode iz plitkih, nezaštićenih izvora.

 

Komplikacije

Komplikacije kriptosporidijalnih infekcija podrazumevaju:

Malnutriciju ili malapsorpciju nutritivnih materija

Ozbiljnu dehodrataciju

Značajan gubitak na težini (gladovanje)

Zapaljenje bilijarnih duktusa

Zapaljenje žučne kese, jetre ili pankreasa.

 

Prevencija

Ne postoji vakcina u cilju prevencije kriptosporidijalne infekcije. Infekcija je zarazna te su određene predostrožnost ineophodne u cilju izbegavanja infekcije ili širenja infekcija nadruge osobe.

Održavanje adekvatne higijene

Detaljno pranje voća i povrća u nekontaminiranoj void

Pročišćavanje vode za piće

Izbegavanje plivanja na javnim mestima

Izbegavanje ekspozicijama fekalnim materijama

Rad na farmama i nega domaćih životinja