Infekcija uha (akutni otitis srednjeg uha) najčešće je bakterijske ili virusne etiologije koji zahvata srednje uho. Infekcija uha najčešće se javlja kod dece. Infekcije uha često su bolne usled inflamacije kao i nakuljanja tečnosti u srednjem uhu.

Infekcije uha najčešće se spontano isceljuju, te je inicijalni tretman fokusiran na lečenje bolnog stanja kao i daljeg praćenja. Teže infekcije ili infekcije kod novorođenčadi u najvećem broju slučajeva zahtvaju antibiotike. Uporne ili česte infekcije uha mogu usloviti  oštečenje sluha ili druge ozbiljne komplikacije.

 

Simptomi

Deca

Simptomi infekcije uha kod dece uključuju:

Bol u uhu

Kompulzivno povlačenje uha usled nelagodnosti

Otežano noćno spavanje

Iritabilnost

Često plakanje

Otežan sluh ili odgovor na stimulue

Gubitak ravnoteže

Groznica

Drenaža sekreta iz uha

Glavobolja

Gubitak apetita

Odrasli

Simptomi infekcije uha kod odraslih uključuju:

Bol u uhu

Drenaža sekreta iz uha

Gubitak sluha

Uzorci

Infekcija uha najčešće je izazvana usled prisustva bakterija ili virusa u unutrašnjem uhu. Infekcija može biti rezultat drugih oboljenja kao što su prehlada, grip ili alergija koja izaziva kongestiju i otok nosnog hodnika, grla i Eustahijeve tube.

Eustahijeve tube

Eustahijeve tube predstavljaju dve sužene cevi koje polaze od levog i desnog unutrašnjeg uha visoko unazad ka grlu, iza nosnih hodnika. Zapaljenje, otok i prisustvo mukusa u Eustahijevoj tubi usled infekcija gornjeg respiratornog sistema ili alergije mogu opstruirati tubuse usled akumulacije tečnosti u srednjem uhu.

Adenoidi

Adenoidi predstavljaju manje nakupine tkiva lokalizovane visoko u zadnjoj regiji nosa blizu otvora Eustahijevih tubusa. Zapaljenje ili uvećanje usld prisustva adenoida može opstruirati Eustahijeve otvore vodeći ka infekciji srednjeg uha.

Udružena stanja

Oboljenja srednjeg uha udružena sa infekcijom uha podrazumevaju:

Zapaljenje srednjeg uha usled efuzije: zapaljenje ili nakupljanje tečnosti (efuzija) u srednjem uhu bez bakterijske ili virusne infekcije. Ovo može nastati usled perzistentnog nakupljanja tešnosti nakon infekcije uha ili disfunkcije ili neinfektivne opstrukcije Eustahijevih tuba.

Hronični supurativni otitis srednjeg uha: uporna infekcija uha koja void u cepanje ili perforaciju bubne opne.

 

Faktori rizika

Faktori koji povećavaju rizik za nastanak infekcije uha podrazumevaju:

Starost: deca su sklonija infekciju ušiju usled veličine ili oblika njihovih Eustahijevih tuba ili još uvek nedovoljno razvijenog imunog sistema.

Deca u obdaništu:  kod dece u obdaništu veća je verovatnoća nastanka infekcije uha usled česte izloženosti infektivnim faktorima.

Sezonski faktori: infekcija uha najčešće se javlja tokom proleća ili zime kada su prehlada ili grip prevalentni. Osobe sa sezonskim alergijama mogu imati povišen rizik za nastanak infekcija uha tokom sezone polena.

Loši atmosferski uzroci: izloženost duvanskomdimu ili visokim nivoima zagađenja vazduha povećavaju rizik za nastanak infekcija uha.

Komplikacije

Česte ili uporne infekcije kao i trajno nakupljanje tečnosti može izazvati sledeće komplikacije:

Oštećen sluh: uporne infekcije ili trajno nakupljanje tečnosti u srednjem uhu može rezultovati znalajnim oštećenjem sluha. Trajno oštećenej bubnih opni može voditi trajno oštećenju sluha.

Govorni ili razvojni poremećaji: privremeno ili trajno oštećenje sluha kod novorođenčadi i decedo dve godine može izazvati poremećaje govora kao i socijalne i razvojne veštine.

Širenje infekcije: nelečena infekcija može se širiti na okolne structure

Cepanje bubne opne

Prevencija

Prevencija prehlada ili drugih oboljenja

Izbegavanje pasivnog pušenja

Dojenje umesto hranjenjem iz boce

Vakcinacije