Iščašen lakat je povreda koja se javlja kada kosti koje čine zglob izađu iz svog ležišta. Lakat je drugi po redu zglob po učestalosti iščašivanja, a do koga dolazi najčešće kod dece. Iščašeni lakat obično se javlja kao posledica sportske povrede ili pada na ispruženu ruku. Kako bi se sprečila oštećenja krvnih sudova i nerava podlaktice i šake, preporučuje se da se potraži pomoć lekara. Ukoliko je došlo i do preloma lakta, možda će biti potrebno obaviti i hirurški zahvat.

 

Simptomi

Znaci i simptomi iščašenog lakta mogu biti:

Jak bol

Izmena u zglobu

 

Uzroci

Iščašeni lakat takođe može da nastane usled oštrog uvrtanja ili izvlačenja ruke. Ekstremna rotacija ruke takođe može da dovede do iščašenja nadlaktice koja ulazi u sastav zgloba lakta. Najčešći uzroci iščašenja ramena mogu biti:

Pad na ispruženu ruku

Saobraćajna nesreća

Nepravilan položaj prilikom podizanja i savijanja

Iznenadno vučenje

Sportska povreda

 

Faktori rizika

Faktori koji se povezuju sa rizikom iščašenja zgloba lakta mogu da obuhvate sledeće:

Starosnu dob (mnogo češće kod dece)

Genetiku (veća sklonost ka lomljenju kosti)

Kontaktne sportove (igranje hokeja, košarke, gimnastike, sportova koji zahtevaju mnogo pokreta ruke i šake, kao i fizičkog kontakta)

 

Komplikacije

Među komplikacijama iščašenog lakta mogu se javiti:

Zakrčenje arterija

Pucanje mišića, ligamenata i tetiva

Fraktura kostiju koje čine lakat

Oštećenje nerava i krvnih sudova

Osteoartritis

Komplikacije koje nastaju usled smanjene prokrvljenosti u arterijama, kidanja ligamenata i frakture kostiju moraju što pre da se saniraju, kako bi se sprečilo dalje oštećenje i obezbedilo pravilno zaceljivanje povrede lakta.

 

Prevencija

Postoji nekoliko preporuka za sprečavanje iščašenja zgloba, a među njima su:

Izbegavanje ljuljanja dece tako što se hvataju za ruke, jer to može dovesti do iznenadnog izvrtanja ruke

Voditi računa o padovima, pokušati da se oni izbegnu

Nošenje zaštitne opreme prilikom učestvovanja u kontaktnim sportovima

Redovno vežbanje kako bi se obezbedila mišićna snaga i fleksibilnost.