Karcinoidni tumori predstavljaju redak tip karcinoma, sporo-rastući su i pojavljuju se na multiplim mestima u organizmu. Predstavljaju podtip neuroendokrinih tumora koji se najčešće pojavljuju u digestivnom sistemu i respiratornom traktu. Karcinoidni tumori produkuju i oslobađaju hormone u organizmu koji su uzročnici dijareje i crvenila kože, simptoma kojise pojavljuju tek u uznaprdovalim stadijumima. Kao i kod većine drugih karcinoma, terapeutski pristup uslovljen je stepenom uznapredovalosti karcinoma u trenutku dijagnoze i najčešće podrazumeva operativni pristup i medikamentoznu terapiju.

 

Simptomi

Najkarakterističniji znaci i simptomi karcinoidnog tumora pluća su:

Bol u grudima

Šištanje nad grudnim košom

Dijareja

Umor

Crvenilo kože

Gojaznost

Skonost upalnim procesima (infekcijama)

Hronični kašalj

 

Najkarakterističniji znaci i simptomi karcinoidni tumora digestivnog trakta su:

Abdominalni bol

Dijareja

Mučnina/povraćanje

Rektalno krvarenje

Crvenilo kože.

 

Uzroci

Karcinom nastaje usled prisutnih mutacija u DNA molekulu usled kojih se ćelije neprestano dele i ne podležu fiziološkoj ćelijskoj smrti (apoptozi). Tom prilikom nastaje akumulacija tumorske mase.  Karcinoidni tumor razvija se iz neuroendokrinih ćelija koje su prisutne u različitim organskim sistemima (želudac, tanko crevo, slepo crevo (apendiks), debelo crevo, rectum, pluća).

 

Faktori rizika

Postoje određeni faktori koji mogu povećati rizik za razvoj karcinoidnog tumora. U njih spadaju:

Starije životno doba

Ženski pol

Afro-Amerikanci

Konzumiranje duvana

Pozitivna porodična anamneza

Određena oboljenja digestivnog sistema.

 

Komplikacije

Moguće komplikacije koje mogu nastati usled prisustva karcinoidnog tumora su sledeće:

Kušingov sindrom :  Stanje koje nastaje usled prisustva visokih koncentracija kortizola u dužem vremenskom period.

Karcinoidni sindrom: Stanje koje dovodi do crvenila kože, dijareje, poteškoća sa disanjem i drugih simptoma.

Karcinoidno oboljenje srca: Stanje izazvano istanjenjem epitela srčanih komora, valvula , krvnih sudova koje može voditi do oslabljene funkcije srčanih zalistaka i srčane insuficijencije.