Karcinom debelog creva jeste karcinom koji nastaje u donjim partijama intestinalnog sistema (kolon). U zavisnosti od inicijalne lokalizacije karcinoma, karcinom debelog creva naziva se kolon (predstavlja donje partije digestivnog sistema) ili rektalni (završnih par centimetara debelog creva). Najčešće se upotrebljava termin kolorektalni karcinom.

Karcinom debelog creva može nastati takođe u tankom crevu što je znatno ređa lokalizacija.

Karcinom debelog creva predstavlja jedan od najčešćih tipova karcinoma.

 

Simptomi

Prezentacija simptoma karcinoma debelog creva znatno varira u zavisnosti od lokalizacije tumora debelog creva. Tumiru desnog kolona dostižu znatne razmere pre pojave bilo kojih simptoma. Lumen levog kolona poseduje uži lumen, te karcinomi levih segemnata debelog creva najčešće izazivaju parcijalnu ili totalnu opstrukciju creva.

Krvarenje iz rektuma ili prisustvo krvi u stolic

Konstipacija, dijareja

Abdominalni bolovi i grčevi

Nadutost abdomena

Pristutnost tumorske mase u abdomen (najčešće u desnim partijama)

Gubitak na težini

Bol u abdomen tokom prolaska (pasaže) sadržaja

Anemija

Umor i nedostatak daha usled malokrvnosti.

 

Uzroci

Tačan uzročni mehanizam karcinoma debelog creva još uvek je nepoznat. Postoji nekoliko faktora na osnovu zdravstvene istorije pacijenta koji se mogu smatrati etiopatološkim faktorima:

Polipi  – indikovan je redovan skrining (kolonoskopija) budući das u polipi skloni malignoj alteraciji

Ishrana bogata mastima

Pozitivna porodičn anamneza

Zapaljenske bolesti digestivnog sistema, pogotovo ulcerozni kolitis

Genetska stanja kao što su familijarna adenomatozna polipoza i nasledna ne-polipozni kolorektalni karcinom

starost

konzumacija duvana

konzumacija lakohola

gojaznost

 

Faktori rizika

Faktori rizika za nastanak irazvoj karcinoma debelog creva su:

Starost  – najčešće kod osoba preko 50 godina

Etnička pripadnost – najveća incidence prisutna je kod Afro-Amerikanaca

Polipi

Nsledni sindromi

Ulcerativni kolitis

Pozitivn aporordična istorija

Ishrana bogata mastima

Dijabetes

Fizička neaktivnost

Gojaznsot

Konzumacija duvana

Konzmacija alkohola

Prethodna zračna terapija u cilju lečenja karcinoma

 

Prevencija

Prevencija kolorekatlnog karcinoma može se postići pravovremenim skrining pregledima. U dodatne preventive mere spadaju:

Pravilna ishrana, izbegavanje jako masne hrane I hrane siromašne fiber vlaknima

prestanak konzumacije duvana

rediovna fizička aktivnost

održavanje telesne težine u okviru fizioloških vrednosti

minimalna konzmacija alkoholnih pića

prethodni operativni zahvati u slučaju naslednih sindroma ili ulcerativnog kolitisa