Definicija

I pored toga što  je karcinom dojke karakterističan za osobe ženskog pola, takođe se može javiti i kod muškaraca.  Karcinom dojki kod muškaraca je izuzetno redak. Može se javiti u bilo kom dobu, ali najčešće kod muškaraca starije dobi. Dijagnoza carcinoma dojke u što ranijem stadijumu, povećava šanske za izlečenjem. Ako se pacijent ne obrati lekaru pri pojavi prvih simptoma, dijagnoza karcinoma biće postavljena u uznapredovalijem stadijumu.

 

Simptomi

Simptomi karinoma dojke kod muškaraca su:

Stanjenje tkiva dojki

Bezbolna promena u tkivu dojke

Pojava tačkastih promena, crvenila I ožiljnog tkiva bradavice dojke

Invadiranje bradavice (urastanje)

Iscedak iz bradavice

 

U slučaju pojave bilo kog od prethodno navedenih simptoma, neophodno je obratiti se lekaru u što kraćem roku u cilju postavljanja precizne dijagnoze, a samim tim I povećanja šansi za izlečenjem.

 

Uzročni faktori

Još uvek nije pronađen tačan mehanizam nastanka karcinoma dojke. Međutim, ustanovljeno je da je karcinom dojke rezultat ubrzane deobe određenih ćelija tkiva dojke. Tada od onih ćelija sa ubrzanim stepenom deobe i rasta nastaje tumorska promena. Tumor se može proširiti na okolna tkiva, pripadajuće limfne noduse ili udaljene delove tela.

The breast tissue contains the lobules, the milk-producing glands and the ducts that carry milk to the nipples. The breast tissue begins to develop in women during puberty. However, as everybody is born with some amount of breast tissue, men also have a bit of breast tissue and can also develop cancer.

Tkivo dojke sačinjeno je od lobulusa, žlezda koje produkuju mleko kao i duktusa putem kojih se mleko izlučuje kroz bradavice. Razvoj tkiva dojke kod žena započinje tokom perioda puberteta. Budući da su sve ljudske jedinke rođene sa određenom količinom, osobe muškog pola mogu takođe razviti karcinom dojke iako poseduju znatno manju količinu tkiva dojke

Podtoji nekoliko tipova karcinoma dojke kod muškaraca:

Duktalni karcinom – karcinom u mlečnim duktusima (najčešći tip)

Lobularni karcinom – tumor žlezdama koje sintetišu mleko

Padžetovo oboljenje bradavice – karcinom koji se širi ka bradavici (najređi tip)

 

Faktori rizika

Faktori rizika koji povećavaju mogućnost nastanka carcinoma dojke kod osoba muškog pola su:

Starost – kod starijih osoba povećan je rizik, najčešće u period od 68 i 71. godine

Upotreba određenih medikamenata- estrogen

Pozitivna porodična anamneza

Oboljenje jetre koje dovodi do smanjenog nivoa muških polnih hormona

Klinefelter genetski sindrom koji uzrokuje abnormalni razvoj testisa

Prethdono oboljenje testis ili operacija

Prethodno terapeutsko izlaganje grudi zračenju

Gojaznost.

 

Lečenje

Lečenje karcinoma dojke kod muškaraca uslovljeno je stadijumom uznapredovalosti tumora, opštim zdravstvenim stanjem kao iindividualnim performansama. Lečenje najčešće podrazumeva hirurški pristup uz kombinovano zračenje, hemoterapiju ili hormonku terapiju.

Hirurški pristup podrazumeva uklanjanje tumroskog i okolnog pripadajućeg tkiva dojke

– modifikovanu radikalnu mastektomiju

-sentinel biopsiju limfnih čvorova

Zračenje – tumorske ćelije uništavaju se visoko-energetskom pulsnom terapijom

Hemoterapija – lekovi u vidu intravenske ili oralne aplikacije

Hormonska terapija – primena lekova kao što su tamoksifen indikovana je kod hormone-osetljivih tumora