Karcinom dojke nastaje iz maligno transformisanih ćelija tkiva dojke. Može nastati kod osoba oba pola, iako je učetalost značajno veća kod osoba ženskog pola. Dojke su izgrađene od vezivnog tkiva i na hiljade minijaturnih žezda nazvanih lobuli, u kojima se sintetiše mleko. Kod dojilja, mleko se izlučuje kroz bradavicu kroz sitne cevčice (duktuse).

Skrining na karcinom dojki  doveo je do značajnog pada mortaliteta kod zahvaćene populacije. Što ranije postavljanje dijagnoze  poboljšava šanse za preživljavanje. Kod manjeg broja lučajeva, karcinom dojke otkriva se tek nakon što je metastazirao.

Sekundarni karcinom dojke, nazvan I uznapredovali ili metastatski karcinom je neizlećiv, te je lečenje prevashodno simptomatsko.

Postoji nekoliko tipova karcinoma dojki:

Duktalni karcinom in situ (DCIS) predstavlja najraniji stadijum karcinoma dojke; kancerske ćelije ovog tipa su lokalizovane u duktusima dojke, dok pojam in situ podrazumeva da malign transformisane ćelije još uvek nisu invadirale okružujuća tkiva. 

Lobularni karcinom in situ (LCIS) nije tipičan karcinom dojke; promene su prisutne u ćelijama koje okružuju lobuse;  u većini slučajeva LCIS ne progredira u karcinom dojke, iako je redovno praćenje neophodno čak I zbog postojanja minimalnog procenta za razvoj karcinoma.

Najčešći je invanzivni karcinom dojke u kom su se maligne ćelije dispergovale izvan duktusa ili lobulusa u okružujuće tkivo dojke.

Invazivni duktalni karcinom dojke čini oko 80% slučejave svih tipova karcinoma dojki.

Invazivni lobularni karcinom dojke

Postoje I netipični oblici invazivnog karcinoma dojki:

Zapaljenski proces dojki podrazumeva urastanje i opstrukciju limfoglandularnog tkiva kože dojki malignim ćelijama.

Padžetova bolest dojki podseća na ekcem kože bradavice. Ženske osobe sa Padžetovom bolešću mogu istovrmeno razviti I DCIS ili invazivni karcinom dojki.

 

Simptomi

The symptoms of breast cancer are:

Simptomi koji ukazuju na razvoj karcinoma dojke su sledeći:

postojanje nodusa u tkivu dojke

promena u veličini ili obliku jedne ili obe dojke

krvavi iscedak iz bradavica

nodus ili otok u regiji pazuha obostrano ili jednostrano

nastanak tačkastih promen kože dojke

osip u predelu bradavice

promena u izgledu bradavice u vidu uvlačenja ka unutrašnjem tkivu dojke

bol u predelu grudi

 

Uzroci

Tačan mehanizam nastanka carcinoma dojki još uvek nije poznat. Pretpostavlja se da kombinacija genetskih i faktora okoline najviše doprinosi nastanku karcinoma dojke.

Faktori rizika

Faktori rizika za nastanak carcinoma dojki su:

Pol – češći kod osoba ženskog pola

gender – more likely in women

pozitivna porodična anamneza

nasleđeni genetski set

početak menstrualnog ciklus pre 12 godine života

prethodno izlaganje zračenju

nuliparnost

postmenopauzalna hormonsa terapija

konzumacija alkohola

gojaznost povezana sa hipersekrecijom estrogena koji povečava rizik za nastanak karcinoma dojki

 

Prevencija

Prevencija karcinoma dojke moguća je otklanjanjem štetnih faktora rizika. Najčešće se pod tim podrazumeva zdrav način života u smislu pravilne ishrane, adekvatne telesne težine, redovne fizičke aktivnosti, smanjenja unosa masnih kiselina kao i prestanak konzumacije alkohola.