Karcinom ezofagusa predstavlja tumorsku promenu u jednjaku, šupljem tubusu kroz koji se pasira uneti sadržaj hrane iz usne šupljine do želuca. Karcinom ezofagusa najčešće nastaje iz epitelnih ćelija unutrašnje površine jednjaka u donjim partijama. Češće se javlja kod muškaraca nego kod žena. Individue koje poseduju povećan rizik za nastanak karcinoma jednjaka su one koje konzumiraju duvan, veće količine alkoholnih napitaka ili boluju od želudačnog refluksa. Terapeutski pristup ima za cilj izlečenje ili usporavanje progresije karcinoma.

 

Simptomi

Znaci i simptomi karcinoma ezofagusa podrazumevaju:

Bol prilikom gutanja

Povraćanje

Gubitak na težini

Bol u grudima/leđima

Pečenje u predelu grudne kosti

Promuklost ili ozbiljan kašalj

Rani karcinom ezofagusa obično je bez simptomatologije

 

Uzroci

Iako je tačan uzrok nastanka karcinoma još uvek nepoznat, dokazano je da karcinom ezofagusa nastaje iz ćelija u kojima postoji mutacija u DNA materijalu. Usled nastalih mutacija, dolazi do nekontrolisanog rasta i deobe ćelija te formiranja tumorske promene ezofagusa koja može penetrirati u okolna tkiva. Karcinom ezofagusa klasifikuje se na osnovu tipa ćelija iz kojih nastaje. Tipovi karcinoma ezofagusa su sledeći:

Adenokarcinom : Karcinom koji se najčešće javlja u donjim partijama jednjaka. Nastaje od mukus sekretujućih ćelija ezofagusa.

Karcinom skvamoznih ćelija : Karcinom koji se najčešće javlja u srednjim partijama ezofagusa. Skvamozne ćelije su ravne, tanke ćelije koje oivičavaju površinu ezofagusa.

Drugi tipovi karcinoma: Horiokarcinom, limfom, melanoma, sarkom, karcinom malih ćelija.

 

Faktori rizika

Faktori koji povećavaju rizik za nastanak karcinoma ezofagusa uključuju:

Konzumacija alkohola

Konzumiranje duvana

Želudačni refluks

Ishrana siromašna voćem i povrćem

Prekomernu telesnu težinu

Ahalaziju

Baret-ov ezofagus

Terapeutska radijacija abdomen ail igrudnog koša

 

Komplikacije

U slučaju progresije karcinoma ezofagusa, mogu se javiti sledeće komplikacije:

Jak bol

Krvarenje u jednjaku

Opstrukciju ezofagusa (nemogućnost prolaska hrane kroz jednjak)

 

Prevencija

Postoje određene preporuke u cilju redukcije faktora rizika za nastanak ezofagealnog karcinoma:

Prestanak konzumiranja duvana

Limitiranje alkoholnog unosa

Ishrana bogatija voćem i povrćem

Održavanje idealne telesne težine i ishrane.