Karcinom Merkelovih ćelija, često se naziva i ‘MCC’ ‘ akronim od engleskog naziva oboljenja, je redak i izuzetno agresivan oblik raka kože koji je, u najvećem broju slučajeva, prouzrokovan poliomavirusom Merkelovih ćelija (MCV), a koji je otkriven 2008. godine. Karcinom Merkelovih ćelija, koji se takođe se naziva i neuroendokrini karcinom kože ili trabekularni karcinom, je veoma redak oblik raka kože koji nastaje kada Merkelove ćelije počnu nekontrolisano da se umnožavaju. Karakteriše ga brz rast i isto tako brzo širenje na druge delove tela. Smatra se da je ovaj karcinom jedan oblik neuroendokrinog tumora. Karcinom Merkelovih ćelija se najčešće razvija kod starijih osoba i obično se ispoljava u obliku izraslina boje mesa ili plavo crvene boje, i to na području lica, glave i vrata koji su izloženi suncu.

 

Simptomi

Prvi simptom karcinoma Merkelovih ćelija obično je brzo rastuća, čvrsta, bezbolna tumorna izraslina na koži. Merkelove ćelije raka imaju sklonost da napadaju na lokalnom nivou, a da se zatim infiltriraju u potkožno masno tkivo, fasciju i mišić i nakon toga obično rano metastaziraju tokom razvoja oboljenja, i to najčešće u okolne limfne čvorove. MCC se takođe dosta brzo i agresivno širi putem krvotoka, naročito prema jetri, plućima, mozgu i koštanim strukturama.  

Izraslina može biti boje kože, a takođe može biti obojena nijansama crvene, plave ili ružičaste. Veličina izrasline obično varira od 0.5 cm pa sve do 5 cm u prečniku i obično se brzo uvećava. Većina karcinoma Merkelovih ćelija pojavljuje se na licu, glavi ili vratu, ali mogu da se pojave i na bilo kom drugom delu tela, čak i na onim mestima koja nisu izložena suncu.

 

Uzroci

Nije jasno šta je uzrok pojavi karcinoma Merkelovih ćelija.  Nedavno otkriveni virus nazvan poliomavirus Merkelovih ćelija (MCV) verovatno doprinosi razvoju bolesti kod većine karcinoma Merkelovih ćelija. Približno 80% MCC-a ima ovaj virus u monoklonskom šablonu, što ukazuje na to da je infekcija bila prisutna u ćeliji prekursoru pre nego što je ona postala kancerogena. Najmanje 20% od MCC tumora nisu inficirani MCV virusom, što ukazuje na činjenicu da do pojave MCC-a mogu dovesti i neki drugi faktori.

 

Faktori rizika

Faktori koji mogu da dovedu do povećanja rizika od karcinoma Merkelovih ćelija su sledeći:

Neumereno izlaganje prirodnim ili veštačkim sunčevim zracima;

Oslabljeni imuni sistem;

Porodična istorija obolevanja od raka kože;

Starija starosna dob;

Svetao ten.

 

Komplikacije

I pored terapije, karcinom Merkelovih ćelija obično metastazira i na druga tkiva van kože. Obično se najpre raširi na okolne limfne čvorove. Kasnije može da se proširi na mozak, koštano tkivo, pluća ili jetru, gde može da dovede do smetnji u fukcionisanju ovih organa. Kancer koji je metastazirao mnogo se teže leči i ishod može biti fatalan.

 

Prevencija

I dok nije dokazano da izlaganje sunčevoj svetlosti dovodi do nastanka karcinoma Merkelovih ćelija, ono se smatra najvećim faktorom rizika za dobijanje ovog karcinoma. Smanjeno izlaganje sunčevooj svetlosti može da umanji rizik od raka kože. Stoga, osobe sa rizikom bi trebalo da:

Izbegavaju izlaganje suncu u vreme kad je ono najjače;

Zaštite kožu i oči šeširima sa širokim obodom, gusto tkanom odećom i naočarama za sunce sa UV zaštitom;

Nanose zaštitne kreme što češće;

Prate svaku promenu na koži (poput: mladeža, pega ili kvržica koje menjaju boju, oblik ili veličinu).