Karcinom mokraćne bešike predstavlja rast tumroske promene u okružujućem epitelu mokraćne bešike. Mokraćna bešika predstavlja šuplji organ oblika balona u kome se mokraća koncentriše i deponuje. Bešika je lokalizovana u donjim delovima karlice.

 

Karcinom mokraćne bešike može biti invazivan i neinvazivan. Neinvazivni karcinom zadržava se na nivou tkiva mokraćne bešike. Invanzivni tip poseduje osobinu širenja u deblje slojeve mokraćne bešike. Takođe se može proširiti i na udaljene organe, kada govorimo o uznapredovalom obliku karcinoma.

Postoji nekoliko tipova karcinoma mokraćne bešike:

1. Karcinom prelaznih ćelija karcinoma mokraćne bešike (TCC) – najčešći je tip karcinoma epitela mokraćne bešike

2. Karcinom in situ (CIS)- neinvazivna forma karcinoma koju je potrebno što pre lečiti pre transformacije u invazivnu formu

3. Papilarni karcinom mokraćne bešike –  u period ranog stadijuma oblika je pečurke, može se javiti istrovremeno sa CIS

4. Retki tumori: karcinom skvamoznih ćelija (nastaje iz drughih ćelijskih tipova) I adenokarcinom (nastaje iz glandularnih ćelija); oba tipa su invazivna

Karcinom mokraćne bešike može recidivirati, te su nephodni redovni kontrolni pregledi.

 

Simptomi

Simptomi karicinoma mokraćne bešike uključuju:

Prisustvo krvi u urinu

Osećaj prečenja tokom mikcije

Bol u donjim partijama abdomena

Bol u predelu leđa ili karličnih kostiju

 

Uzroci

Tačan etiopatološki mehanizam karcinoma mokraćne bešike još uvek je nepoznat. Nastaje usled abnormalnog rastq ćelija koje ne podležu progrmairanoj ćelijskoj smrti, te dovode do formiranja tumorske mase. Do sada, poznati su sledeći doprinoseći faktori:

Konzumacija duvana – budući da je oko polovina pacijenata u grupi bivših pušača; štetne materije iz duvana izlučuju se urinom

Starost – češći kod osoba starije životne dobi

Izloženost isparljivim hemikalijama iz boja, lepka, kože, tekstila

Pol – češći kod muškaraca

 Rekurentna urinarna infekcija

Terapeutsko zračenje karlične regije – u cilju lečenja drugih tipova tumora

Pozitivna porodična anamneza

 

Faktori rizika

The risk factors for developing bladder cancer are:

Pol  i starost – najčešći kod starijih osoba muškog pola

Konzumacija duvana

Mokraćne infekcije

Izloženost hemikalijama

Pozitivna porodična anamneza

Infekcije parazitima

Prethodni tretman karcinoma

Određeni lekovi za dijabetes

 

Komplikacije

Najčešće se komplikacije karcinoma mokraćne bešike javljaju u slučaju recidiva. Prema tome, postoperativno praćenje pacijenata I redovne kontrole od velikog su značaja.

 

Prevencija

Prevencija karcinoma mokraćne bešike moguća je smanjenjem faktora rizika što uključuje:prestanak konzumacija alkohola, zdrav način ishrane, održavanje telesne težine u granicama normale, adekvatan unos tečnosti kao I izbegavanje izloženosti štetnim hemikalijama.