Karcinom nepoznatog primarnog porekla je retka i veoma opasna vrsta kancera. Kanceri se formiraju od višestrukih ćelija u jednom delu tela i mogu se proširiti na ostale. Kod karcinoma nepoznatog porekla, širenje ćelija može biti pronađeno; međutim, doktori ne mogu utvrditi tačnu lokaciju i organ gde je kancer započeo. KNP čini oko 5% svih vrsta kancera. I pored toilko unapređene opreme za snimanje i različitih vrsta terapija, KNP je još uvek izazov i može se pronaći samo odrđivanjem tačne lokacije i sakupljanje što više informacija kako bi se utvrdila najbolja i najpravilnija terapija.

 

Mnogi kanceri nepoznatog primarnog porekla su karcinomi. Oni se mogu podeliti na:

Tumori germinativnih ćelija

Tumori skvamoznih ćelija

Neuroendokrini tumori

Karcinomi čvrstih tumora

Adenokarcinom

 

Simptomi

Znaci i simptomi karcinoma nepoznatog primarnog porekla obično zavise od toga na kome se mestu rak proširio. Najčešći simptomi uključuju:

Izbočina na bilo kom delu tela

Gubitak težine ili gubitak apetita

Bol u grudima

Umor

Noćno znojenje

Bol koji se ponavlja u jednom delu tela

Kašalj

Tumori kože

Promene u radu creva

Neobično krvarenje i izlučivanje

 

Uzroci

Direktni uzroci kancera nepoznatog primarnog porekla ne mogu biti utvrđeni jer je ključ svega određivanje koju vrstu kancera ta osoba ima. Svaka vrsta kancera ima drugačije uzroke, na primer, pušenje najčešće izaziva rak pluća a sunce rak kože. Karcinom nepoznatog primarnog porekla se povezuje i sa kancerima koji imaju veze sa pušenjem (kancer pluća, pankreasa, bubrega, dušnika i jednjaka); pa je prestanak sa pušenjem dobar način da smanjite rizik od dobijanja raka. Međutim, kako bi se odredio tačan uzrok, od presudnog značaja je utvrđivanje tačnog mesta raka. Kod karcinoma nepoznatog primarnog porekla, to ostaje nepoznato.

 

Faktori rizika

Faktori koji se povezuju sa rizikom od dobijanja KNP uključuju sledeće:

Ako ste pušač

Ako imate višak kilograma

Loša ishrana i dijeta

Oštećenje kože usled radijacije

 

Prevencija

Pošto kancer nepoznatog porekla predstavlja više vrsta kancera, ne postoji način da se spreči. Međutim, određene promene u stilu života mogu pomoći u smanjenju rizika od dobijanja nekih vrsta raka. Oni uključuju:

Ostavljanje cigareta

Ograničeni unos alkohola

Svakodnevno vežbanje