Karcinom ovarijuma predstavlja karcinom nastao u jajnicima. Jjanici predstavljaju dve ovalne žlezde lokalizovane na svakoj strain uterusa, neposredno ispod ulaza jajovoda. Osnovna funkcija jajnika jeste produkcija jajnih ćelija i ženskih polnih hormona, estrogena i progesterone.

Karcinom ovarijuma predstavlja šesti po učestalosti karcinom u Evropi u 2012. godini. Jedna trećina obolelih žena može preživeti petogodišnji period preživljavanja.  Ipak, taj parameter u zavisnosti je od stadijuma karcinoma jajnika. Rezultati su lošiji u slučaju uznapredovale forme karcinoma jajnika. Kao i kod većine tipova karcinoma, različiti histološki podtipovi reaguju drugačije na promenjenu konvencionalnu i ciljanu terapiju. Najčešći podtip je serozni karcinom, koji je najsenzitivniji na hemioterapiju.

Posotje 3 tipa karcinoma ovarijuma, u zavisnosti od tipa u kojima karcinom nastaje:

Epitelni tumori – spoljašnji omotač jajnika; predstavlja najčešći tip sa pet podgrupa, gde je serozni predominantni

Stromalni tumori nastaju u hormone-produkujućim ćelijama

Tumori germiantivnih ćelija nastaju u ćelijama koje produkuju jajne ćelije

 

Simptomi

Simptomi karcinoma jajnika primetni su tek u uznapredovalim stadiumima bolesti. Rani stadijum karcinoma jajnika ne ispoljava uvek simptome.

Simptomi karcinoma jajnika su:.

Konstipacija

Sindrom iritabilnih creva

Abdominalna nadutost

Osećaj punoće čak i pri unosu manjih količina obroka

Gubitak na težini

Bol u karlici

Bol u leđima

Potreba za konstantnim uriniranjem

Bol tokom seksualnog odnosa

 

Uzroci

Tačan uzork karcinoma jajnika još uvek je nepoznat. Poznato je da karcinom nastaje usled genetiskih mutacija, kada ćelija ne podleže programiranoj ćelijskoj smrti, već se umnožava i formira masu kanceroznih ćelija.

 

Faktori rizika

Faktori rizika za nastanak karcinoma jajnika su:

Rana menstruacija

Kasna menopauza

Dugotrajna upotreba hormona- supstituciona terapija (iako oralni kontraceptivi mogu umanjiti rizik)

Nuliparnost

Lečenje neplodnosti

Endometrioza ili ciste ovarijuma

Gojaznost

visina

height

isharna bogata zasićenim mastima

konzumacija duvana

prethodno oboljenje od karcinoma dojke

pozitivna porodična istorija

BRCA-geni

Intrauterini implanatanti

Važno je istaći da Papanikolau test ne dijagnostikuje karcinom jajnika, već isključivo redovnim snimanjem pelvične regije i krvnim analizama.

 

Prevencija

Prevencija karcinoma jajnika je nemoguća.  Ne postoje testovi koji bi mogli ukazati na rani stadijum karcinoma jajnika. Ipak, upoznatost žena kao i lekara da abdominalna distenzija može biti često najraniji simptom,u fazi kad je izlečenje moguće. Ženske osobe sa visokim rizikom, kao i pozitivnom porodičnom anamnezom, trebalo bi da redovno vrše ginekološke preglede. Iako ne postoji siguran dokaz, ženski pol bi ipak trebalo da koristi niže doze supstitucione terapije kao i u postmenopauzalnom periodu. Druge preventivne mere uključuju prethodne trudnoće, prethodna dojenja i svakodnevnu upotrebu aspirina.