Karcinom prostate jeste karcinom koji nastaje u prostati, isljučivo se javlja kod osoba muškog pola.

Prostata se nalazi između penisa i mokraćne bešike. Oblika je lešnika. Osnovna funkcija prostate jeste produkcija semene tečnosti.

Postoje tri tipa karcinoma prostate:

Rani stadijum – kada je karcinom lokalizovan samo na tkivo prostate

Lokalno uznapredovali karcinom prostate – kada je proces zahvatio okolna tkiva

Uznapredovali karcinom prostate – kada se karcinom proširio na druge delove tela; metastatski karcinom prostate

Karcinom prostate najčešće nastaje kod muškaraca prek o50 godina. Može se širiti na druge delove tela, pogotovo kosti.

 

Simptomi

Simptomi karcinoma prostate obično nastaju kada karcinom počinje da komprimuje uretru. Simpotmi su:

Često mokrenje

Dugo započinjenja mikicije

Slab mlaz

Osećaj nepotpune ispražnjenost imokraćne bešike

Krv u semenoj tečnosti

Bol u leđima

Gubitak apetita

Bol u testisima

Erektilna disfunkcija

 

Uzroci

Tačan etiopatogenetski uzrok karcinoma još uvek je nepoznat.

Poznato je da se karcinom javlja usled patološkog rasta ćelija, koje ne podležu programiranoj ćelijskoj smrti., formirajući tumorsku promenu.

Neki od poznatih uzroka su: starost, etnička pripadnost (češće kod Afrikanaca i crnih Karibijaca), porodična anamneza, određena hrana.

 

Fakotri rizika

Faktori rizika za nastanak karcinoma su:

Starost – preko 50 godina, 80% osoba muškog pola starija od 80 godina razviće karcinom prostate

etničko poreklo

porodična istorija

dijeta – kalcijumom bogata ishrana snižava rizik za nastanak karcinoma prostate

 

Komplikacije

Komplikacije karcinoma prostate nastaju u slučaju njegovog metastaziranja. Može se proširiti na okolne organe, mokraćnu bešiku ili kosti što izaziva bol i prelome kostiju. Drug iproblemi su urinarna inkontinencija i erektilna disfunkcija. Postoje lekovi, kateteri i vakum uređaji radi tretiranja ovih vrsta komplikacija.

 

Prevencija

Prevencija karcinoma prostate moguća je snižavanjem faktora rizika. Ovo uključuje zdraviji način života, pravilan način ishrane, redovnu fiičku aktivnost, redovne kotrolne preglede prostate, pogotovo kod osoba preko 50 godina.