Definicija

Karcinom skvamoznih ćelija kože predstavlja najčešći tip karcinoma kože koji nastaje u tankim, ravnim skvamoznim ćelijama koje sačinjavaju spoljašnji sloj kože. Skvamozni karcinom najčešće se javlja u facijalnoj regiji, vratu, rukama i šakama, iako može nastati u bilo kojoj regiji tela.

Većina skvamoznih karcinoma nastaje na koži koja je prethodno prekomerno izlagana sunčevoj svetlosti ili drugim izvorima ultravioletnog zračenja. Skvamozni karcinom ćelija najčešće nastaje na mestu već postojećeg oštečenja kože ili na koži koja je pretrpela povredu ili zapaljenski proces.

Izbegavanje ultravioletnog zračenja može biti od koristi u cilju smanjivanja šansi za nastanak skvamoznog karcinoma ili drugih oblika karcinoma kože.

U slučaju nepružanja adekvatne medicinske pomoći, nastaje abnormalan rast skvamoznog karcinoma kože ili njegovog širenja u druge regije tela što može izazvati ozbiljne komplikacije.

 

Simptomi

Znaci  i simptomi postojanja skvamoznog karcinoma kože uključuju:

Ravne, crvene plakove na koži

Crvene uzdignute plakove na ili u regiji anusa ili genitalija

Grube, oguljene plakove na usnama koji mogu voditi nastnaku otvorene rane

Rastuća izraslina u regiji kruste

Nastanak novih rana ili izdignutih nodusa na već postojećem ožiljnom procesu ili ulceru

 

Uzroci

Skvamozni karcinom ćelija kože najčešće se javlja u spoljašnjem omotaču kože usled prisutnih mutacija u DNA genetičkom materijalu. Greške u DNA izazivaju nastanak oštećenja ćelijske funkcije u vidu sistematskog obrasca kao i nastanak nekontrolisanog rasta ćelija. Krajnji rezultat jeste nastanak skvamoznog karcinoma  kože. Potencijalni uzroci nastanka skvamoznog karcinoma kože podrazumevaju:

Preterana ekspozicija ultravioletnom zračenju

Ekspozicija hemijskim supstancama

Stanja koja vode oslabljenom imunom sistemu

 

Faktori rizika

Postoji nekoliko faktora rizika koji povećavaju šanse za nastanak skvamoznog karcinoma kože i oni podrazumevaju sledeće:

Čestu upotrebu solarijuma

Svetlija koža (manje pruža zaštitu od UV zračenja)

Preterana ekspozicija UV svetlosnim zracima

Prethodna lična  istorija opekotina

Prethodna lična istorija prekanceroznih lezija kože

Prethodna lična istorija karcinoma kože

Postojanje retkih genetičkih poremećaja

 

Komplikacije

Rizik za nastanak invazivnog karcinoma kože može biti povećan u slučajevima kada je karcinom izrazito velik ili dublje položan, zahvata mukusnu membranu (usana) ili se javlja kod individua sa oslabljenim imunskim sistemom.

Moguće komplikacije koje nastaju usled prisustva nelečenog  skvamoznog karcinoma kože  jesu:

Oštećenje zdravog tkiva

Širenje karcinoma kože ka limfnim nodusima ili drugim organima

Letalan ishod

 

Lečenje

Terapeutske procedure kod skvamoznog karcinoma kože zavise od veličine i lokalizacije tumorske promene, kao i od izraženosti simptoma kod individue.

Kod blažih slučajeva skvamoznog karcinoma kože, primena topikalnih medikamenata i manjih hirurških intervencija može biti preporučena u cilju kompletnog uklanjanja karcinoma kože kao i adekvatnog zarastanja.

Kod ozbiljnijih slučajeva skvamoznog karcinoma kože, lečenje može podrazumevati:

Upotrebu medikamentoznih krema i losiona

Laser terapiju: vid lečenja koji uključuje upotrebu intenzivnih svetlosnih zraka u cilju zaustavljanja rasta karcinoma

Radijaciona terapija: vid terapije koji uključuje upotrebu visoko energetskih talasa (X zračenja) u cilju uništavanja karcinomskih ćelija.

Fotodinamska terapija: vid kombinovanog tretmana sa upotrebom fotosenzitivnih lekova i svetlosti u cilju lečenja superficijalnih promena kože

Krioterapija: vid tretmana koji podrazumeva primenu zamrzavanja karcinomskih ćelija pomoću tečnog nitrogena.

Prosta ekscizija: hirurška procedura koja podrazumeva isecanje karcinomske promene iz kože kao i ponovno suturiranje slojeva kože.

Elektrodisekcija i kiretaža (ED i C): hirurška procedura koja uključuje uklanjanje površine zdravih regija kože kao i bioptiranje instrumentima i ponovno pripajanje baze karcinoma kože sa električnom iglom.

Mohs opertivna procedura:  hirurška procedura koja podrazumeva uklanjanje slojeva kože do u zdravo.

Postoji nekoliko preventivnih mera koje mogu pomoći u smanjenju šansi za nastanak i progresiju skvamoznog karcinoma ćelija kože:

Redovno aplikovanje zaštitnih krema tokom godine

Nošenje zaštitne odeće tokom ekstremnog UV zračenja

Izbegavanje solarijuma

Izbegavanje ekspozicije suncu tokom sredine dana kada je UV zračenje najveće

Redovne kontrole kožnih promena u cilju dijagnoze suspektnih promena kao i njihove dalje evaluacije.