Karcinom podrazumeva prisustvo nekontrolisanog razvoja i rasta abnormalnih ćelija u organizmu.  Ove takozvane maligne ćelije, poseduju sposobnost invadiranja I razaranja normalnog tkiva organizma. Karcinom moženastati u bilo kom organu ili tkivu, kao što su pluća, debelo crevo (kolon), dojke, koža, kosti ili nervno tkivo, a takođeposeduje sposobnost šrenja u udaljene delove organizma (metastaziranje). Postoje četiri najčešća tipa karcinoma,a  to su: karcinom dojke, karcinom pluća, karcinom prostate i karcinom tankih creva. Terapeutski pristup pacijentu sa karcinom je individualan i bazira se na osnovu tipa karcinoma, lokalizacije i veličine.

Najčešće zahvaćene regije karcinomom kod muškaraca su pluća,prostate, debelo crevo, rectum, želudac i jetra.

Najčešće zahvaćene regije karcinomom kod žena su dojke, debelo crevo, rectum, pluća, cerviks i želudac.

 

Simptomi

Znaci i simptomi karcinoma zavise od tipa I lokalizacije same tumorske promene. Simptomi su sledeći:

Nastanak nodusa ili istanjenje kože

Umor

Drhtavica

Uporan kašalj

Bol u mišićima ili zglobovima

Groznica ili noćno znojenje

Gubitak / dobitak na težini

Pormene u načinu pražnjenja creva

Promene prebojenosti kože I sluzokože

 

Uzroci

Karcinom se razvija rastom iz normalnih ćelija organizma. Bolest nastaje kada se odgovarajuće ćelije nekontrolisano dele, ne podležu normalnoj ćelijskoj smrti te dolazi do destrukcije normalnog tkiva organizma. Kod oko 50% ovih slučajeva, faktori spoljašnje sredine predstavljaju glavni uzročni momenat. Neki od tih uzroka mogu biti: visok unos alkoholnih pića, izloženost štetnim hemikalijama, preterana ekspozicija sunčevim zracima, gojaznost, stress, nedostatak fizičke aktivnost, virusima i drugo.U najvećem broju slučajeva, tačan mehanizam nastanka je nepoznat.

 

Faktori rizika

Faktori udruženi sa povišenim rizikom za nastanak karcinoma uključuju:

Starost: češće kod odraslih osoba

Životne navike: konzumacija duvana,alkohola,izloženost suncu

Pozitivna porodična istroija

Izloženost toksičnim materijama u spoljašnjoj sredini

 

Komplikacije

Nastanak komplikacija u vezi je sa tipom I stadijumom karcinoma. Nekoliko najčešćih komplikacija podrazumevaju:

Bol usled lečenja karcinoma

Širenje karcinoma u udaljene delove tela

Ekstreman umor

Teškoće sa disanjem

Sklonost bolestima

Dijareja (proliv) ili konstipacija (zatvor)

Izražen gubitak na telesnoj težini

Poremećaj metabolizma organizma

Epileptični napadi

Recidiv karcinoma

 

Prevencija

Preporuke u cilju prevencije karcinoma porazumevaju sledeće:

Redovnu fizičku aktivnost

Redovnu ishranu

Limitiranje unos alkohola

Prestanak konzumacije duvana

Minimalnu ekspoziciju sunčevom zračenju

Smanjenje izloženosti tokičnim hemikalijama