Kavernozne malformacije su abnormalno formirani krvni sudovi koji izgledaju kao mali dud u mozgu ili kičmenoj moždini. Ove malformacije mogu biti nasledne ili se mogu javiti same od sebe. Mogu ispuštati krv, što dovodi do krvarenja, što može izazvati neurološke simptome, u zavisnosti od lokacije kavernozne malformacije u nervnom sistemu. Simptomi mogu uključiti slabost ili utrnulost lica, ruke ili noge, nestabilnost, gubitak vida ili dupli vid, kao i teškoće u govoru i gutanju. Mogu se javiti i napadi. Ponovno krvarenje se može javiti ubrzo nakon prvog krvarenja ili malo kasnije.

 

Simptomi

Osoba koja ima kavernozne malformacije ne mora imati nikakve simptome. Kada se simptomi jave, oni su obično povezani sa mestom na kome je malformacija i jačinom zidova malformacije. Simptomi se mogu javiti i povući kako malformacija menja veličinu usled krvarenja i reapsorpcije krvi. Javlja se neurološki deficit koji je povezan sa delom mozga ili kičmene moždine koji je zahvaćen malformacijom. Bilo koji od ovih simptoma se mogu javiti:

Napadi

Slabost ruku i nogu

Problemi sa vidom

Problemi sa ravnotežom

Problemi sa pamćenjem i koncentracijom

Glavobolje

Stalni ili prolazni neurološki deficit

Krvarenje

 

Uzroci

Neki ljudi se rode sa predispozicijom za dobijanje kavernozne malformacije. One nisu kancer, što znači da se ne mogu proširiti na druge delove tela. Povremeno, ljudi mogu imati po nekoliko kavernoma.

 

Komplikacije

Pacijenti mogu imati dupli vid, neuravnoteženost, senzorne poremećaje, i slabost i paralizu jedne strane tela. Ovi problemi su povezani sa time gde se oštećenje nalazi. Druge komplikacije su napadi i krvarenja.

 

Faktori rizika

Kavernozna malformacija se javlja kod ljudi svih rasa i polova. Isto su zahvaćeni i muškarci i žene. Istorija bolesti u porodici je bitan faktor posebno kod španskog porekla. Skorija otkrića povezuju predispozicije za kavernoznu malformaciju sa sedmim hromozomom.