Definicija

Kokošije grudi predstavljaju redak kongenitalni defekt koji podrazumeva deformitet grudnog koša. Karakteriše se patološkom protruzijom sternuma (grudne kosti) i rebara ka spoljašnjoj sredini. Kod određenih slučajeva, deformitet ne mora biti upadljiv dok se ne dostigne adolescentni razvoj.  Iako se izbočenost grudnog koša ponekad sučeljava sa sveukupnim rastom osobe, većina individua poseduje normalno srce i plućnu funkciju.

Kod većine dece i adolescenata sa izbočenim grudnim košem, najveći izazov predstavlja svakodnevni život sa ovim poremećajem. Oblik grudnog koša može dovesti do poremećaja individuinog mišljenja o samom sebi kao i samopoštovanja, što može rezultovati socijalnom povučenošću.

Preporučeni terapeutski tretman kod dece sa izbočenim grudnim košem jeste nošenje ortopedskog pomagala koje će pomoći u ispravljanju deformiteta grudnog koša kao i prevenciji interakcije sa kostima u razvoju. Kod većine osoba sa težim stepenom izbočenog  grudnog koša, hirurška korekcija je preporučen modalitet lečenja.

 

Simptomi

Znaci  i simptomi kokošijih grudi predstavljaju:

Položaj grudnog koša ka spoljašnjoj ravni

Bol i osetljivost regije koja prerasta hrskavicu

Gubitak daha

Umor

Blagi do umeren stepen astme

Psihološke promene (promene raspoloženja, osećaj teskobe u sopstvenoj koži, socijalna povučenost)

 

Uzroci

Iako je tačan etiopatogenetski mehanizam nepoznat, izbočenost grudnog koša poseduje tendenciju postojanja u familijama što sugeriše moguću ulogu genetskih faktora.

Predstavlja rezultat intrauterinih defekata koji uslovljavaju prekomeran rast hrskavičavog tkiva, što uslovljava spoljašnju protruziju sternuma. Izbočenost grudnog koša javlja se u vidu solitarne abnormalnosti ili je udružena sa drugim genetičkim poremećajima ili sindromima. Ovi sindromi mogu uključivati:

·         Turnerov sindrom

·         Nunov sindrom

·         Marfanov sindrom

·         Elers-Danlos sindrom

·         Morquio sindrom

·         Multipli lentigines sindrom

·         Slaj sindrome (mukopolisaharidoza VII)

·         Skolioza

·         Trizomija 18

·         Trizomija 21

·         Osteogenezis imperfekta (nepotpuno srastanje kostiju)

·         Homocistinurija

Lečenje

Terapeutski pristupi kod izbočenosti grudnog koša tipično zavise od starosti individue, njihovog opšteg zdravstvenog stanja kao i stepena težine njihovog stanja.

Kod dece uzrasta do osamnaeste godine sa blagim ili osrednje izraženim kokošijim grudima, preporučeno lečenje podrazumeva primenu ortopedskog pomagala na predeo grudnog koš (učvršćivanje).

Učvršćivanje grudnog koša:  procedura koja podrazumeva individualno pravljenje cirkumferencijalne spoljašnje kompresije koje se plasira direktno na grudni koš preko sternum ili hrskavica u cilju izravnjavanja grudnog koša. Dodatno podešavanje vrše se sa rastom i razvojem detetovog grudnog koša i progresijom deformiteta. Pomagalo se mora nositi tokom celog dana i noći pod redovnom kontrolom kako bi se postigli zadovoljavajući rezultati.

Kod individua sa težim stepenom izbočenih grudi, hirurški tretman može biti indikovan.

Ravičova tehnika:  hirurška procedura koja podrazumeva pravljenje incizije na grudnom košu , uklanjanje patološki izmenjene hrskavice kao i odvajanje sternuma. Manji implant plasira se ispod sternum u cilju održavanja pravilnog položaja dok se hrskavica ne retrahuje ka nazad, u proseku za 6 meseci.

Nusova tehnika: manje invazivna procedura koja podrazumeva plasiranje jednog ili više konkavnih metalnih implantata u grudni koš, ispod sternuma. Implant se podešava u cilju potiskivanja strenuma  ka spolja kako bi se korigovao deformitet. Implant najčešće  ostaje u organizmu oko dve godine dok kosti ne ojačaju i ne zauzmu fiziološki položaj.

Nakon perioda adolescencije, određene individue mogu se baviti bodibildingom u cilju prikrivanja deformiteta. Bodibilding se predlaže kod osoba sa simetričnim izbočenjem grudnog koša.