Šta predstavlja kompletna urinokultura?

Test kompletne urinokulture predstavlja mikrobiološki pregled uzorka urina kojim se utvrđuje da li u urinu postoje bakterije koje mogu dovesti do pojave infekcije urinarnog trakta (UTI). Urin koji se nalazi u mokraćnoj bešici obično je sterilan i ne sadrži bakterije ili druge slične organizme poput gljivica na primer. Međutim, uvek postoji mogućnost da neka bakterija prodre u uretru i samim tim dovede do infekcije.

 

Uzorak urina pothranjuje se u uslovima koji će dozvoliti rast bakterija i drugih organizama i ukoliko poraste izuzetno mali broj ili nema uopšte mikroorganizama, test je negativan. Međutim, ukoliko se pojavi veliki broj organizama dovoljan da ukaže  na infekciju, test će biti pozitivan. Na osnovu uzorka urina može da se odredi vrsta infekcije, kada se on podvrgne hemijskom testu.

 

Infekcije urinarnog trakta dosta su češće kod žena nego kod muškaraca. Uzrok ovome može biti činjenica što je kod žena mokraćni kanal nešto kraći i što je bliži anusu, što omogućava bakterijama iz crevnog trakta da lakše dođu u kontakt sa uretrom. Muškarci takođe imaju manji rizik od dobijanja urinarne infekcije zbog antibakterijske supstance koju luči njihova prostata.

 

Koja je svrha kompletnog testa urinokulture?

Urinokultura nam omogućava da utvrdimo u uzorku urina prisustvo bakterija koja bi mogla da dovede do infekcije urinarnog trakta, kao i da kasnije tu bakteriju izolujemo. Jedna od najčešćih infekcija urinarnog trakta je ona izazvana bakterijom Escherichia coli (E. coli). Upotrebom antibiograma možemo da procenimo osetljivost i otpornost mikroorganizma u urinu na antibiotike koji se prepisuju kao terapija. Ovaj test naziva se test senzibilizacije i omogućava nam da donesemo pravu odluku po pitanju lečenja infekcije urinarnog trakta. On nam takođe dozvoljava da procenimo da li je dato lečenje delotvorno za određenu infekciju urinarnog trakta, i ukoliko nije, koji bi bili dalji koraci u postupku lečenja.

 

Postoje izvesni simptomi koji se povezuju sa infekcijama urinarnog trakta, a najčešći od njih su; bol i nelagoda (obično u donjem delu leđa i u stomačnom predelu), groznica, bol prilikom mokrenja, i česta i nagla potreba za mokrenjem.

 

Koji pacijenti treba da se podvrgnu testu urinokulture?

Test urinokulture lekar prepisuje kada sumnja da postoji infekcija urinarnog trakta. Tokom dana menstrualnog ciklusa žene ne mogu da se podvrgnu ovom testiranju. Takođe je obavezno obavestiti vašeg lekara o bilo kakvim lekovima koje uzimate budući da oni mogu da utiču na rezultat testa. Lekar takođe može da zatraži od vas i podatke o prethodnim bolestima.

 

Da li je test urinokulture opasan ili bolan?

Testiranje nije ni opasno, a ni bolno po pacijenta, budući da je reč o neinvazivnoj proceduri.

 

Kako se obavlja test urinokulture?

Uzimanje uzorka urina za urinokulturu mora biti od jutarnjeg urina koji se potom dostavlja medicinskoj ustanovi. Pacijent bi trebalo da kupi odgovarajuću sterilnu bočicu koja može da se nabavi u apoteci ili se dobija u samoj laboratoriji, i mora voditi računa da ne dodiruje ivice ili unutrašnjost same bočice. Pacijent bi trebalo da opere prvo ruke, a potom i genitalni predeo. U posudu treba da se sakupi međumlaz urina, odnosno ni onaj tokom prve 2 sekunde ni onaj tokom poslednje 2 sekunde mokrenja.