Definicija

Uklješten nerv nastaje u slučaju postojanja prekomerne sile pritiska na nerv od strane okolnog tkiva, kao što su kosti, hrskavica, mišići ili tetive. U slučaju da kompresija traje duži period, protektivne barijere lokalizovane oko nerva se oštećuju i uslovljavaju nastanak oticanja i pojave ožiljnog tkiva. Pojava ožiljnih promena može usloviti disrupciju funkcije nervnog tkiva i izazvati simptome na mestu oštećenja ili bilo koje druge udaljene lokalizacije nishodno od afeciranog nerva. Na primer, hernijacija diskusa u kičmenom stubu može komprimovati koren nerva, usled čega nastaju neurološki ispadi donjeg ekstremiteta.

Većina individua sa kompresijom nerva oporavi se nakon nekoliko dana ili nedelja usled primene konzervativne terapije. Kod ozbiljnijih slučajeva, hirurški tretman može biti neophodan u cilju olakšavanja bola usled kompresije nerva.

 

Simptomi

Znaci i simptomi kompresije nerva podrazumevaju sledeće:

·         Utrnulost i slabost muskulature u afeciranoj regiji

·         Osećaj probadanja ili bola u vidu pečenja, koji može iradirati ka spoljašnjim strukturama organizma

·         Osećaj peckanja

·         Česta pojava osećaja kao da je stopalo ili ruka ‘’uspavana’’ (afunkcionalna)

 

Uzroci

Kompresija nerva nastaje usled primene prevelikog pritiska (kompresije) na nervnu strukturu od strane okolnih tkiva i organa. Nastanak ove kompresije može biti rezultat repetitivnih pokreta usled održavanja tela u dužem vremenskom periodu u jednoličnom položaju. U slučaju postojanja sindroma karapalnog tunela, nervi su najčešće osetljivi u područjima sa manjom količinom potpornog vezivnog tkiva kao što  su ligamenti (koji mogu biti istanjeni), tetive (koje mogu biti otečene) ili kosti (koje mogu biti uvećane što sužava lumen kanala kroz koji prolazi nerv).

Postoje brojni faktori koji uslovljavaju nastanak povećanog pritiska na nerv ili grupu nerava kao što je povreda, postojanje reumatoidnog artritisa ili pojava oštećenja struktura  usled ponavljanih pokreta. Ovakav vid kompresivnog efekta izaziva zapaljensku reakciju nerva kao i oštećenje njegove funkcionalne sposobnosti. U slučaju nepružanja adekvatne medicinske pomoći, kompresija se može nastaviti uz održavanje trajnog bola i pojavu  ireverzibilnog oštećenja nervnih struktura.

 

Faktori rizika

Postoje mnogobrojni faktori rizika koji mogu povećati šanse za nastanak kompresije nerva:

·         Neadekvatan položaj tela

·         Ženski pol

·         Prekomerna gojaznost

·         Trudnoća

·         Bodljikave kosti  ( stanje koje nastaje usled istanjenja koštanog tkiva kao što je osteoarthritis)

·         Reumatoidni artritis (zapaljesni proces zglobova)

·         Oboljenja štitaste žlezde

·         Dijabetes

·         Ponavljani pokreti šaka, zgloba ručja ili ramena

·         Porodična istorija kompresije nerava

 

Lečenje

Najčešće preporučen vid lečenja kod kompresije nerva jeste adekvatan odmor zahvaćene regije (imobilizacija). U zavisnosti od lokalizacije komprimovanog nerva, ostali modaliteti lečenja mogu podrazumevati sledeće:

Imobilizacija afecirane regije: može biti neophodna aplikacija uložaka ili drugih ortopedskih pomagala

Fizikalna terapija: rehabilitacioni program dizjaniran sa ciljem primene vežbi za ojačavanje organizma i istezanja muskulature zahvaćene regije kao i smanjenja kompresivnih efekata na nerv.

Medikamentozna terapija: nesteroidni antiinflamamtorni lekovi (NSAIl), kao što je ibuprofen (Advil, Motrin 1B i drugi) ili naproksen (Aleve) mogu redukovati stepen prisutnog bola kao i postojanje otoka u okolini nerva.

Hirurški tretman:  indikovan vid hirurgije kod individue najčešće zavisi od lokalizacije kompresije nerva. Hirurgija može zahtevati uklanjanje fragmenata oštećenih kostiju kao i parcijalno odstranjivanje protrudiranog diskusa kičmenog stuba.

 

Prevencija

Postoji nekoliko preporuka u cilju prevencije nastanka kompresije nerva:

·         Održavanje telesne težine i fiziološkim granicama

·         Održavanje fiziološkog stava tela

·         Redovna fizička aktivnost u cilju povećanja snage i fleksibilnosti

·         Ograničavanje repetitivnih pokreta kao i redovno pravljanje pauza između fizičkih aktivnosti