Kongenitalno oboljenje srca predstavlja rođenje sa abnormalnom srčanom strukturom. Ovo stanje ukazuje da je u detinjstvu osoba bila podvrgnuta hirurškom tretmanu u cilju reparacije defekta uz neophodnu dalju medicinsku brigu tokom ostatka života.

Simptomi

Simptomi kongenitalnog srčanog oboljenja mogu se manifestovati kasnije u životu ili godinama nakon tretmana. Najčešći simptomi uključuju:

Aritmiju

Otežano disanje

Cijanozu (plava prebojenost kože)

Bol u grudima

Osećaj umora ubrzo nakon fizičke aktivnosti

Osećaj vrtoglavice ili malaksalosti

Edem (otok) tkiva ili organa

Uzroci

Tačni etiopatogenetski mehanizmi nastanka urođenog srčanog oboljenja još uvek nisu poznati, iako je glavna uoga pripisana genetskim faktorima, određenim medicinskim stanjima ili lekovima.

Defekt nastaje kada srce fetusa tokom razvoja zadobija dve strane (levu i desnu) kao i velike krvne sudove.

Srčani defekti mogu se reparirati nakon porođaja, ali izlečenje nije moguće te se srčano oboljenje manifestuje i kasnije u životu.

 

Faktori rizika

Faktori rizika za nastanak kongentialnog srčanog oboljenja:

 Genetički sindromi prisutni u porodici

Rubela kod trudne majke

Lekovi, kao što je litijum

Konzumacija alkohola tokom trudnoće

Dijabetes mellitus tip 1 ili 2 majke, uprkos činjenici da gestacioni dijabetes ne povećava rizik za nastanak srčanog defekta

Komplikacije

Komplikacije kongenitalnog srčanog oboljenja najčešće nastaju godinama nakon lečenja i varijabilni su. Najčešći su:

Aritmija – može biti izazvana prisustvom ožiljnog tkiva od prethodne operacije: može biti toliko izražena da izaziva letalan ishod usled srčanoj zastoja ako nije adekvatno lečena

Zapaljenski procesi srca (endokarditis) usled prisustva bakterija ili drugih  mikroorganizama, koje mogu oštetiti srčane zaliske u slučaju netretiranja.

Infarkt – krvni ugrušci mogu proći u srčane vene te ka ozgu usled abnormalnih konekcija u srcu

Srčana insuficijencija (srce ne istiskuje dovoljno krvi ka drugim regijama tela)

Plućna hipertenzija  (visok krvni pritisak u plućnim arterijama), izazivajući moguće trajno oštećenje plućnih arterija

Oboljenja srčanih zalistaka –  u slučaju kada kongenitalni srčani defekti zahvataju valvule; u slulaju inicijalnih defekata valvula, hirurški tretman verovatno je izveden ubrzo po rođenju, te je zamena valvula neophodna kasnije u životu.