Ko može da se podvrgne ovoj vrsti pregleda?

Redovna fizička aktivnost i zdrava ishrana mogu da obezbede optimalno zdravlje pojedinca, čime će se umnogome smanjiti mogućnosti za nastanak određenih oboljenja poput raka, srčanog udara, visokog krvnog pritiska, dijabetesa, gojaznosti, funkcionalnih poremećaja i osteoporoze.

 

Humanitas LAB je kreirao poseban program za muškarce i žene zainteresovane da promene način života kako bi zadovoljili svoje potrebe rešavanjem nekih od najmanjih svakodnevnih problema i simptoma (poput umora, osećaja težine, prekomernih kilograma, promena raspoloženja, sna, problema perioda pre menopauze, itd). Unapređenjem efikasnosti i fizičke kondicije, znaci i simptomi mogu da se tokom godina smanje, kao i rizik od ozbiljnih hroničnih oboljenja, dok se s druge strane kvalitet i kvantitet života poboljšavaju.

 

Zašto neko treba da se podvrgne ovom pregledu?

Fizičkom aktivnošću i održavanjem normalne telesne težine osoba može da poboljša ukupno stanje i funkcije organizma (posebno metaboličke, hormonske, imunološke i neurodegenerativne) čime se poboljšava zdravstveno stanje i blagostanje celokupnog organizma. Blagostanje je relativno stanje u kome pojedinac dovodi do maksimuma svoje fizičko, mentalno i društveno funkcionisanje u kontekstu podrške okoline kako bi vodio pun, zadovoljavajući i produktivan život.  Pregled uključuje procenu načina života pojedinca (detaljna analiza navika ishrane, fizičke aktivnosti, pušenja, stresa, određivanje faktora rizika povezanih sa kardio-metaboličkim i neoplastičnim) od strane visokokvalifikovanih stručnjaka. Ovaj pregled vrši se u cilju određivanja oblasti napredovanja i kako bi se definisao individualni program za svakog pojedinca na osnovu njegovih potreba po pitanju ishrane i fizičke aktivnosti. Cilj je postizanje stanja optimalnog zdravlja i blagostanja.

 

Kada može da se obavi ovaj pregled?

Ovaj paket pregleda dostupan je svakog petka svima koji žele da ga obave.

 

Šta obuhvata ova vrsta pregleda?

Ovaj paket pregleda uključuje:

 

  • Analizu krvi: iz vene se od pacijenta uzima uzorak krvi kako bi se procenila funkcija vitalnih organa i dobile korisne informacije o njihovom stanju.
  • Elektrokardiogram: Analiza rada srca pacijenta upotrebom elektrokardiograma kojim se prati električna aktivnost srca
  • Procena životnih navika od strane specijaliste
  • Merenje indeksa telesne mase

 

(*) Pregled takođe obuhvata i praćenje uz tehničku podršku i posebno namenjeno online mentorstvo. (*) Analiza krvi + krvne pločice, glukoza, ukupni holesterol, HDL holesterol, trigliceridi, aspartat aminotransferaza GOT, GPT Alanin aminotransferaza.