Ko može da se podvrgne ovoj vrsti pregleda?

Ovaj pregled preporučuje se osobama sa prekomernom telesnom težinom (kojima je indeks telesne mase veći od 25), i koje imaju i dodatne faktore rizika poput pušenja, porodične istorije kardiovaskularnih bolesti, hiperholesterolemiju, hiperglikemiju, hipertenziju ili gojaznost (sa indeksom telesne mase većim od 30).

 

Nažalost proces dobijanja na težini je dosta složen. On predstavlja kombinaciju uticaja hormona, sastava ishrane, genetike i životnih navika uključujući san, fizičku aktivnost i nivo stresa. Svi ovi faktori zajedno mogu da dovedu do disbalansa u telu pacijenta. Stoga bi se obavljanjem pregleda utvrdio tačan uzrok problema, da bi pacijent mogao da nastavi da void zdrav život sa smanjenim rizikom od komplikacija po zdravlje. S druge strane, kontrolisanje telesne težine i metabolizma može da pomogne u ponovnom uspostavljanju ravnoteže.

 

Ko može da obavi ovu vrstu pregleda?

Gojaznost, hipertenzija, poremećaj metabolizma mast ii šećera, dijabetes, pušenje, pasivan način života su ozbiljni faktori rizika za nastanak kardiovaskularnih i cerebrovaskularnih oboljenja koji mogu dovesti do infarkta ili moždanog udara.

 

Prepoznavanje i saniranje ovih faktora rizika (bilo putem lekova ili na neki drugi način) mogu da spreče pojavu komplikacija i da obezbede osobi dug i zdrav život. Humanitas Laboratorija omogućava pacijentima kompletan paket prevencije, dijagnoze i medicinskog lečenja glavnih metaboličkih problema.

 

Pacijenta će dočekati visoko kvalifikovani specijalista Humanitasa koji će napraviti personalizovani program za dalju analizu zdravstvenog statusa pacijenta i koji će ga dalje usmeravati tokom svake faze procesa. Posebno izrađeni plan ishrane takođe će biti predstavljen pacijentu na osnovu dobijenih rezultata, fenotipa i potreba datog pacijenta. Pažljiva analiza kliničkih pregleda od strane specijaliste takođe omogućava isključivanje mnogo ozbiljnijih zdravstvenih problema, i pružanje pacijentu svih informacija potrebnih za praćenje njegovog zdravlja.

 

Kada se podvrgnuti ovoj vrsti pregleda?

Pregledi su dostupni četvrtkom za svakoga ko želi da ih obavi.

 

Šta obuhvata ova vrsta pregleda?

 

Paket pregleda obuhvata:

 

  • Procena režima ishrane: Sveobuhvatna procena načina ishrane za datu osobu
  • Specijalisti za poremećaje metabolizma: specijalista odgovoran za otkrivanje naslednih metaboličkih poremećaja (različiti oblici stanja uzrokovani genetskim poremećajima)
  • Analiza krvi*: uzimanje uzorka pacijentove krvi kako bi se procenila funkcija vitalnih organa i pruži korisne informacije o njihovoj funkciji u organizmu.
  • Elektrokardiogram: Pregled uz upotrebu elektrokardiografa kojim se utvrđuje električna aktivnost srca u vremenu.

 

Dodatni testovi obuhvataju sledeće:

 

  • Analizu krvi
  • Skeniranje gustine kostiju (MOC) uz DEXA tehniku (dvostruka apsorpciometrija X-zraka): Pregled kojim se meri koštana masa u skeletnom sistemu.
  • Ultrazvučni pregled abdomena: Neinvazivna procedura namenjena analizi organa abdomena i velikih krvnih sudova u abdominalnoj šupljini

 

 

(*) Analiza krvi, C-reaktivni protein, glukoza, holesterol, HDL holesterol, trigliceridi, kreatinin, urea, tireostimulišući hormon (TSH), Natrijum, Kalijum, Kreatin, aspartat transaminaza, alanin aminotransferaza, gama-glutamil transferaza.