Ko može da se podvrgne ovoj vrsti pregleda?

Humanitas LAB ima poseban paket pregleda namenjen svim osobama koje žele da se bave sportskim nadmetanjem (B1). Specijalisti u okviru Humanitas obavljaju dijagnostičke kontrolne preglede.ž

 

Zašto da se obavi ova vrsta pregleda?

Sportsko nadmetanje je atletska aktivnost koja zahteva veštinu i fizičku snagu i često je takmičarske prirode. Pre započinjanja bilo kakve sportske aktivnosti, potrebno je da se proveri da li je osoba uopšte kompatibilna za dati sport, kako bi joj se izdala potvrda koja garantuje njenu podobnost i kvalifikaciju za tu aktivnost. Za one koji žele da odu korak dalje, Humanitas LAB je osmislio “Kontrolni pregled: Sportsko nadmetanje”, paket pregleda posvećen detaljnoj analizi i rigoroznoj kardiološkoj proceni. Stručnjaci Humanitasa izvode ove preglede sa visokim nivoom profesionalizma i sa vrhunskim kvalitetom usluga.

 

  • Doktor mentor na stalnom raspolaganju
  • Potvrda fizičke spremnosti (takmičenje)
  • Mogućnost obavljanja daljih pregleda kod posvećenog osoblja Humanitasa

 

Kada može da se obavi ova vrsta pregleda?

Ova vrsta pregleda dostupna je ponedeljkom.

 

Šta obuhvata ovaj tip pregleda?

Ovaj tip pregleda obuhvata:

 

  • Pregled kod stručnjaka za sportsku medicinu: konsultacije sa vrhunskim lekarima specijalistima iz oblasti sportske medicine o prevenciji povreda i poboljšanja rezultata.
  • Spirometrija: merenje funkcije pluća kojim se utvrđuje kapacitet pluća odnosno zapremina vazduha koju osoba može da udahne, koliko može da izdahe kao i brzina izdisanja.
  • Analiza urina: rutinska analiza namenjena otkrivanju nepravilnosti u urinu proverom nivoa crvenih i belih krvnih zrnaca.
  • Potvrda za takmičenje: svrha ovog sertifikata je da potvrdi da osoba ne ispoljava nikakve znake agresije ili nasilnog ponašanja i omogućava joj da nastavi bavljenje određenom aktivnošću (sportskim takmičenjem).

Test opterećenja biciklom: Upotrebom elektrokardiograma, lekar meri srčanu aktivnost osobe pre, tokom i nakon izlaganja naporu na pokr