Koronarno oboljenje arterija nastaje usled oštećenja koronanih arterija, velikog krvnog suda koje snabdeva srce krvlju, kiseonikom i nutritivnim materijama. Najčešći uzrok koronarne arterijske bolesti jesu depoziti holesterola (plakovi) u zidu arterija kao i zapaljenski process.

Nakupljanj plakova sužava lumen koronarnih arterja i sniževa krvni protok ka srcu.  Tokom vremena, ovo dovodi do bolova u grudima (angina), kratkoće daha ili drugih simptoma. Kompletna opstrukcija koronarnih arterija može izazvati srčani infarct.

Koronarno oboljenje arterija najčešće se razvija tokom više decenija i može biti asimptomatski i u vreme nastajanja infarkta.

 

Simptomi

Simptomi koronanih oboljenja mogu uključivati:

Bol u grudnom košu (angina): osećaj pritiska ili težine u grudima i bol izazvan fizičkim ili emocionalnim stresom. Kod žena, bol može biti nestalnog ili oštrog karaktera sa lokalizacijom u abdomenu, leđima ili ruci.

Kratak dah: kratkoća daha ili ekstreman umor tokom napora može biti rezultat insuficijentne srčane kontrakcije.

Srčani napad: srčani napad može biti rezultat kompletne opstrukcije koronarnih arterija uz simptome pritiska u grudima i bola u ramenu ili ruci udruženo sa znojenjem i otežanim disanjem.

 

Uzroci

Koroanrno oboljenje arterija izazvano je osštećenjem ili povredom unutrašnjeg sloja koronarnih arterija. Oštećenje nastaje usled sledećih faktora:

Konzumacija duvana

Hipertenzija

Hiperholesterolemija

Diajbetes ili insulinska rezistencija

Sedanterni način života

Rdijaciona terapija u predelu grudnog koša

Faktori rizika

Faktori koji povećavaju rizik za nastanak oboljenja koronarnih arterija podrazumevaju:

Starije životno doba

Muški pol

Pozitivnu porodičnu istoriju

Dijabetes

Gojaznost

Fizičku inaktivnost

Konzumaciju duvana (nikotin izaziva konstrikciju krvnih sudova, dok karbon-monoksid može oštetiti unutrašnji epitel čineći ih podložnim aterosklerozi).

Visok krvni pritisak  (nekontrolisana hipertenzija dovodi do otvrdnuća i istanjenja arterijskog zida i sužavanja lumena te smanjenog krvnog protoka)

Prisustvo stresoar (konstantan stress dovodi do oštećenja arterija i pogoršanja durgih faktora rizika)

Faktori rizika često su istovremeno prisutni i nadovezuju se jedan na drugi. Na primer, gojaznost može biti preludijum u dijabetes ili hipertenziju. Ova kombinacija povećava rizik za nastanak koronarnog oboljenja arterija.

U nekim slučajevima, koronarno oboljenje arterija može nastati i bez prisustva specifičnih faktora rizika.

Mogući dodatni faktori su:

Apnea: poremećaj  koji izaziva ponavljano prekidanje i nastavak disanja tokom sna, što izaziva hipertenziju i dodatno napreže kardiovaskularni sistem.

C-reaktivni protein:  protein čija koncentracija raste u slučaju otoka u bilo kojoj regiji tela. U ovom slučaju, uz suženje koronarnih arterija, nastaje sniženje u nivou C-reaktivnog protein.

Hipertrigliceridemija: vrsta masnih kiselina u krvi, koja povišava rizik za nastanak oboljenja koronarnih arterija u slučaju visokih koncentracija

Homocistein: aminokiselina koja se upotrebljava u sintezi protein i formiranju glavnih tkiva. Visok nico homocisteina izaziva povećan rizik za nastanak koronarnog oboljenja arterija.

Lipoprotein (a): lipoprotein (a) nastaje kada se lipoprotein niske gustine veže za određen protein.  Ovo onemogućava organizmu da razgradi krvne ugruške, što može voditi ka oboljenju koronarnih arterija i srčanom napadu.

 

Komplikacije

Moguće komplikacije oboljenja koronarnih arterija podrazumevaju:

Bol u grudnom košu (angina)

Srčani napad (kompletna opstrukcija arterija srca)

Srčana insuficijencija (hronični nedostatak kiseonika i nutritivnih materija usled redukovanog krvnog protoka ili oštećenja usled srčanog infarkta)

Poremećaji srčanog ritma (aritmije)

 

Prevencija

Prestanak konzumacije duvana

Kontrolisanje i lečenje hipertenzije, hipertrigliceridemije i dijabetesa

Redivna fizička aktivnost

Pravilna ishrana (nisko-kalorična i neslana ishrana)

Održavanje adekvatne telesne težine

Redukcija stresa