Kostohondritis predstavlja zapaljenski process hrskavice koja povezuje rebro sa grudnom kosti (stenumon). Kostohondritis izaziva nastanak bola koji se može pomešati sa nastankon srčanog infarkta ili drugim srčanim oboljenjima.

Kostohondritis je takođe poznat kaobol u grudima, kostosternakni sindrom ili kostosternalna hondrodinija. U nekim slučajevima, bol može biti praćen prissutvom otoka (Tietz sindrom).

Kostohondritis najčešće nema specifičan (jaso definisan) uzrok. Cilj terapeutskog pristupa jeste olakšanje bola tokom period spontanog oporavka, koji traje nekoliko nedelja.

 

Simptomi

Simptomi  kostohondritisa najčešće su udruženi sa prisustvom bola i mogu uključivati:

Bol u predelu leve strane grudne kosti

Oštar, probadajući bol ili pritisak

Bol koji zahvata više od jednog rebra

Bol koji se pogoršava tokom disanja ili kašlja

 

Bilo koji tip bola u grudima zahteva medicinski pregled u cilju isključivanja hitnih (životno ugrožavajućih stanja) kao što je srčani infarkt.

 

Uzroci

Precizan etiopatogenetski mehanizam nastanka kostohondritisa još uvek je nepozant. Inpak, u određenim slučajevima, kostohondritis može biti izazvan:

Povredom grudnog koša

Fizičkim naporom: podizanje težih predmeta, težak napad kašlja ili intenzivna fizička aktivnost

Artritis: Osteoartirits, reumatoidni artirtis ili ankilozirajući spondilitis

Infekcije zglobova: tuberkuloza, sifilis, aspergiloza mogu zahvatiti zglobne površine rebara

Tumori: nekancerozni i kancerozni tumori mogu izazvati osteohondritis. Karcinom se može širiti ka rebarnom zglobu iz druge regije tela (grudi, tiroidea, pluća).

 

Faktori rizika

Faktori rizika koji povećavaju rizik za nastanak kostohondritisa uključuju ženski pol i starije životno doba budući da se većina slučajeva kostohondriisa javlja kod žena starijih od 40 godina.

Sa druge strane, Tietze sindrom tipično se javlja kod adolescenata i mlađih odraslih bilo muškog bilo ženskog pola.