Kako se leči Non Hočkinov limfom?

Tim lekara u medicniskom centru Humanitas iza sebe ima više stotina uspešno izlečenih slučajeva Non Hočkinovog limfoma. Pored godina iskustva u primenjivanju najsavremenijih metoda hemioterapije, biološke terapije i terapije radijacijom, lekari u Humanitas centru uspešno primenjuju i druge metode lečenje ove vrste limfoma poput transplantacije ćelija koštane srži i perifernih matičnih krvnih ćelija. U Humanitas medicinskom centru primenjuju se i inovativni tretmani poput unapređene biološke terapije i radioimunoterapije.

 

Na koji će se način lečiti Non Hočkinov limfom zavisi od vrste limfoma kao i od toga u kom se stadijumu nalazi bolest. Starost pacijenta kao i njegovo celokupno zdravstveno stanje takođe igraju veoma bitnu ulogu u odabiru adekvatne terapije. Humanitas centar nalazi se među vodećim centrima za istraživanje limfoma u Evropi, i u njemu su razvijene neke od najsavremenijih metoda lečenja ove vrste limfoma. U okviru ovog centra razvijen je veliki broj kliničko isrtaživačkih protokola koji se često primenjuju na pacijentima kod kojih klasične terapije poput hemioterapije i terapije radijacijom ne funkcionišu.

 

Rani stadijumi bolesti (I-II)

U ranom stadijumu Non Hočkinovog limfoma bolest je lokalizovana na jednoj strani dijafragme. Pacijentima kod kojih se ova vrsta limfoma otkrije u ranoj fazi najčešće se radi radioterapija. Lekari procenjuju veličinu neoplastičnih ćelija i na osnovu toga određuju dozu radijacije koja će se davati pacijentu. Pacijenti kod kojih se otkirje agresivniji tip limfoma uglavnom dobijaju veoma kratku hemioterapiju, i to uglavnom u trajanju od 3 ciklusa. Pored hemioterapije, pacijenti kod kojih je otkriven agresivni limfom u ranom stadijumu dobijaju monoklonalna antitela (rituksimab) ukoliko se bolest razvija od B ćeija. Nakon terapije rituksimabom prelazi se na dodatnu terapiju radijacijom.

 

Poodmakli stadijumi bolesti (III-IV)

Pacijenti kod kojih je otkriven Non Hočkinov limfom u poznijem stadijumu, a smatra se lenjim, odnosno neagresivnim, često ne dobijaju nikakvu terapiju. Ovaj tip limfoma često je asimptomatičan, i terapija se izbegava ukoliko se ne pokažu znaci napredovanja bolesti. Stanje pacijenta se redovno kontroliše i terpija se odlaže koliko god je to moguće. Kada lekari odrede da je vreme za započinjanje terapije, prelazi se na prvo na terapiju rituksimabom ukoliko se limfom razvio od B ćelija limfocita. Terapija se sastoji od 6 do 8 ciklusa hemioterapije.

 

Vrsta hemioterapije koja će se koristiti zavisi od histologije i stadijuma u kojoj je bolesti. Ukoliko se Non Hočkinov limfom nalazi u poodmaklom stadijumu koristi se kombinacija različitih lekova koji se daju intravenozno. Postoji i opcija uzimanja hemioterapije oralno, ali ova metoda odavno je napuštena i koristi se skoro isključivo samo kod starijih pacijenata kod kojih postoji povećan rizik od komplikacija ukoliko lekove primaju intravenozno. Kombinacija lekova koja će se koristiti u hemioterapiji bira se na osnovu vrste limfoma, i za cilj ima brzo i efikasno uništavanje ćelija raka.

 

Agresivni oblici limfoma mogu se javiti i u mozgu, i u tom slučaju zahtevaju agresivnu hemoterapiju koju prati nekoliko ciklusa terapije radijacijom.

 

Relaps

Kod pacijenata starosti između 65 i 70 godina kod kojih je došlo do ponovnog vraćanja limfoma terapija se obično sastoji od izuzetno kontcentrovane hemioterapije. Ukoliko zdravstveno stanje pacijenata to dozvoljava, vrši se i transplantacije autologusnih matičnih ćelija. U slučaju da prvi pokušaj transplantacije propadne, procedura se može ponoviti korišćenjem alogenih matičnih ćelija koje se uzimaju od članova porodice, kompatibilnog donora iz banke matičnih ćelija ili dobrovoljnih donora.

 

Protokoli kliničkog istraživanja

Humanitas je sveobuhvatni istraživački centar koji se bavi medicinskim istraživanjima i kliničkim studijama raka. Cilj ovih studija i istraživanja je kreiranje i razvoj klinički odobrenih protokola za lečenje ovih bolesti. Protokoli kliničkih istraživanja određuju koliko je neka terapija efikasna i bezbezdna. U velikom broju slučajeva ove terapije ne mogu sasvim izlečiti pacijenta od raka, ali mogu značajno produžiti život i poboljšati kvalitet života.

 

Radioimunoterapija

Radioimunoterapija predstavlja terapiju lekovima koji u sebi sadrže monoklonalna antitela koja su posebno napravljena za ubijanje ćelija raka koje su se razvile od B limfocita. Ova antitela vezuju se za ćelije tumora i uništavaju ih zahvaljujući radijaciji.

 

U najvećem broju slučajeva radioimunoterapija se dobro prihvata, i pacijenti retko kada iskuse negativne nuspojave. Zbog toga se često primenjuje na pacijentima koji ne mogu d