Lupus nefritis je zapaljensko oboljenje bubrega izazvano Lupusom. Do zapaljenja bubrega dolazi u nefronima, bubrežnim ćelijama u kojima se prečišćava krv. Iz tog razloga, bubrezi ne mogu pravilno da odstrane nečistoće iz krvi.

Postoje mnogi oblici bolesti bubrega koje nose naziv lupus nefritis. Svaki oblik se razlikuje po određenim šemama poremećaja ustanovljenih biopsijom bubrega, tačnije analizom tkiva i imunih poremećaja koji su vidljivi pod mikroskopom.

Lupus nefritis se uglavnom javlja tokom perioda od pet godina od početka simptoma lupusa. Obično se javlja kod populacije stare između 20 i 40 godina.

 

Simptomi

Prvi simptomi lupus nefritisa su:

dobitak na težini

nadutost stopala, zglova, ruku, nogu i/ili očnih kapaka

penasta mokraća, ili crveno obojena mokraća  (hematuria)

pojava proteina u mokraći (proteinuria)

Visok krvni pritisak

Prvi znaci lupus nefritisa često se uoče na kliničkim laboratorijskim analizama mokraće.

 

Uzroci

Uzrok lupus nefritisa je sistemski eritemski lupus (lupus erythematosus). Reč je o autoimunom oboljenju kada imuni sistem proizvodi autoantitela koja napadaju sopstvena tkiva i organe.

 

Faktori rizika

Faktori rizika lupus nefritisa jeste postojanje autoimunog oboljenja lupus ili sistemskog eritemskog lupusa.

 

Komplikacije

Komplikacije izazvane lupus nefritisom mogu dovesti do sledećeg:

Akutnog prestanka rada bubrega

Hroničnog prestanka rada bubrega

Terminalna bolest bubrega

Nefritični sindrom

difuzni proliferativni nefritis, koji može da dovede do glomeruloskleroze bubrega što se izuzetno teško leči

rak, primarni limfom B-ćelija

problemi srca i krvnih sudova