Meningeom

 

Definicija

Meningeom je moždani tumor koji zahvata meninge. Meninge su opne koje oblažu mozak i kičmenu moždinu. Generalno, večina meningeoma je beningne prirode (nisu kancerozni). Međutim, postoje retki slučajevi malignih meningeoma, kao i još jedan oblik koji je atipičan i nalazi se između, odnosno koji nije ni maligni ni benigni. Meningeom se obično javlja kod starijih osoba ženske populacije, ali takođe može da se javi i kod muškaraca bez obzira na starosnu dob. Nema potrebe za momentalnim lečenjem, posevno ukoliko nema značajnih simptoma u slučaju da se meningeom prati određeni vremenski period.

 

Simptomi

Simptomi meningeoma pojavljuju se postepeno i u početku su obično neuočljivi. Simptomi koji se javljaju zavise od pozicije u mozgu na kojoj se meningeom nalazi, ili ređe na kičmenoj moždini. Simptomi mogu biti:  

Glavobolje koje se vremenom pogoršavaju

Slabost u rukama i nogama

Promene vida (zamućenost i dupla slika)

Loš sluh

Gubitak čula mirisa

Gubitak pamćenja

Napadi

Iako se većina simptoma postepeno razvija, osoba bi trebalo da potraži hitnu medicinsku pomoć u slučaju: naglog početka napada ili neočekivanih promena u pamćenju ili čulu vida.

Takođe je potrebno posetiti lekara ukoliko je neki od simptoma konstantan, naročito kod pojave glavobolja koje se vremenom pogoršavaju.

 

Uzroci

Nije poznato šta uzrokuje pojavu meningeoma, ali lekari smatraju da nešto dovodi do promene u ćelijama membrane koja štiti mozak i kičmenu moždinu, te se one nekontrolisano razmnožavaju i dovode do stvaranja meningeoma. Ali još uvek nije poznato šta uzrokuje tu promenu u ćelijama, da li su to nasledni faktori ili uticaj životne sredine ili hormona, ili možda kombinacija svega zajedno.

 

Faktori rizika

Rizik od nastanka meningeoma može biti veći zbog:

Ženskih hormona

Terapije zračenjem u predelu glave

Nasleđeni poremećaj nervnog sistema (neurofibromatoza tipa 2)

 

Komplikacije

Meningeom kao i terapija koja se primenjuje u njegovom lečenju može dovesti do trajnih komplikacija, poput: teškoće pri koncentraciji, gubitka memorije, napada i promena u ličnosti. Neke od komplikacija mogu da leče lekari, ali je takođe potrebno da osoba poseti i specijalistu koji će pomoći da se osoba sa meningeomom izbori sa datom situacijom.

 

Lečenje

Lečenje meningeoma zavisi od nekoliko faktora, poput: veličine i pozicije meningeoma, kao i od toga koliko je tumor agresivan. Ukupno zdravlje pacijenta takođe treba uzeti u obzir. Lečenje meningeoma  može da se vrši na sledeći način:

Pristup Čekaj-i-prati kojim se uz pomoć nekoliko skenera prati rast meningeome kada je on dosta mali po veličini, raste sporo i ne izaziva nikakve simptome, tako da na samom početku nije potrebno sprovesti lečenje.

Operacija-kada meningeom raste i izaziva simptome potrebna je operacija; njom se meningeom uklanja iz organizma u potpunosti, ali je on ponekad smešten u blizini delikatnih i osetljivih struktura mozga ili kičmene moždine, tako da nije uvek izvodljivo izvaditi ga u potpunosti, te stoga hirurzi uklanjaju što veči mogući deo, nakon čega je potrebno dodatno lečenje.

Terapija zračenjem-obavlja se u slučajevima kada tumor nije uklonjen u potpunosti

Radiohirugija laserom-lečenje zračenjem usmeravanjem snopova jakog zračenja na datu tačku

Frakciono zračenje-mogući način lečenja izlaganjem maloj količini zračenja, posebno za velike tumore koji su u područjima koja ne tolerišu visok nivo zračenja.

Lekovima-u slučajevima gde se ne može uraditi operacija ili gde dolazi do ponovnog javljanja meningeoma.