Definicija

Simptomi mešovite bolesti vezivnog tkiva (MBVT) predstavljaju kombinaciju znakova i simptoma nekoliko poremećaja (lupusa, sklerodermije i polimiozitisa). Iz tog razloga se bolest ponekad naziva i bolešću preklapanja. Simptomi ovog poremećaja obično se ne javljaju odjednom, već se smenjuju u periodu od par godina, čime je dijagnostikovanje mešovite bolesti vezivnog tkiva dosta otežano. Rani znaci obično se javljaju na rukama kada dolazi do oticanja prstiju ili do belih i utrnutih vrhova prstiju, da bi zatim bili pogođeni i ostali organi (pluća, srce i bubrezi). Budući da za ovu bolest nema leka, postoji samo mogućnost da se leče simptomi i to obično upotrebom lekova.

 

Simptomi

Rani simptomi mešovite bolesti vezivnog tkiva su:

Slabost praćena umorom i blagom groznicom

Renoov fenomen-hladni i utrnuli prsti na rukama i nogama koji postaju beli, a zatim ružičasti nakon hladnoće ili stresa, da bi tokom zagrevanja postal crveni.

Otok prstiju i šaka

Bol u mišićima i deformisanim zglobovima

Crvenkasti osip oko ručnih zglobova

 

Uzroci

Mešovita bolest vezivnih tkiva je autoimuno oboljenje što znači da imuni sistem date osobe, koji je odgovoran za borbu protiv oboljenja, napada greškom zdrave ćelije. Kod ovog stanja, imuni sistem napada vlakna koja pružaju potporu telu. Tačan uzrok pojave mešovite bolesti vezivnog tkiva i dalje nije poznat. Međutim, neki naučnici pokušavaju da otkriju koji protein imuni sistem proizvodi što dovodi do pojave oboljenja. Takođe nije jasno da li genetski faktori utiču na pojavu oboljenja.

 

Faktori rizika

Iako može da se javi u bilo kojoj starosnoj dobi, primećuje se da mešovita bolest vezivnog tkiva uglavnom pogađa žene mlađe od 30 godina.

 

Komplikacije

Komplikacije meštovite bolesti vezivnog tkiva mogu biti opasno, poput:

Anemije

Bolesti srca

Intersticijalna bolest pluća

Plućna hipertenzija

Oštećenja digestivnog trakta

Oštećenje bubrega

Nekroza

Gubitak sluha

 

Lečenje

Pošto lek za ovu bolest ne postoji, jedino što se može uraditi jeste lečenje i ublažavanje simptoma. Lečenje može biti povremeno prilikom pojave simptoma, ili kontinuirano kod nešto ozbiljnijih stanja. Lekovi koji se primenjuju u ovoj terapiji mogu biti:

Kortikosteroidi

Lekovi protiv malarije

Blokatori kanala kalcijuma

Imunosupresivi

Lekovi za plućnu hipertenziju

 

Neki od drugih načina koji mogu da pomognu pri ublažavanju simptoma mešovite bolesti vezivnog tkiva su:

Nesteroidni lekovi protiv upale

Zaštita ruku od hladnoće

Prestanak pušenje

Redukovanje stresa

 

*Sporedni efekti

Kortikosteroidi se često koriste u terapiji mešovite bolesti vezivnog tkiva. Iako efikasni, oni nose određeni rizik. Neki sporedni efekti su osteoporoza, slabost mišića ili infekcija. Stoga, treba pratiti stanje pacijenta kako bi se uočila eventualna pojava ovih efekata. Unos vitamina D i kalcijuma takože može da olakša stanje pacijenta u slučaju nus pojava izazvanih kortikosteroidima.