Metastaza kostiju se javlja kada se kancer proširi od prvobitnog mesta na kosti. Može se javiti na bilo kojoj kosti, ali se najčešće javlja na kičmi, karlici ili butini. Metastaza kostiju može biti prvi znak da neko ima kancer ili se može javiti i po nekoliko godina nakon lečenja. Može izazvati bol i polomljene kosti a u retkim slučajevima, kancer koji se proširio na kosti ne može se izlečiti.

 

Simptomi

Ponekad metastaza kostiju ne daje nikakve simptome ili znake, ali ako se jave, oni uključuju sledeće:

Bol u kostima

Polomljene kosti

Gubitak kontrole nad bešikom

Nemogućnost kontrole pražnjenja creva

Slabost u rukama i nogama

Visok sadržaj kalcijuma u krvi (hiperkalcemija) koja može izazvati mučninu, povraćanje, konstipaciju i konfuziju

 

Uzroci

Metastza kostiju se javlja kada se ćelije kancera prošire sa početnog tumora na kosti, gde počinju da se razmnožavaju. Doktori nisu sigurni šta izaziva širenje nekih kancera i nije jasno zašto kanceri putuju do kostiju umesto do nekog drugog mesta za metastaze, kao što je jetra.

 

Faktori rizika

Iako se bilo koji kancer može proširiti na kosti, najčešći faktori rizika za metastazu kostiju su kanceri koji se najčešće javljaju kod ljudi. To su:

Kancer dojke

Kancer bubrega

Kancer pluća

Kancer tiroidne žlezde

Limfom

Višestruki mielom