Maligna mezotelioma je redak, ali agresivan i smrtonosan oblik raka koji se pojavljuje u tankim slojevima tkiva koje obavija većinu unutrašnjih organa (mesothelium, lat.). Lekari dele mezoteliomu na nekoliko različitih tipova na osnovu dela mezoteliuma koji je zahvaćen bolešću. Mezotelioma najčešće pogađa tkiva koja okružuju pluća, dovodeći do simptoma koji se javljaju u predelu grudnog koša, i ovaj tip se naziva maligna pleuralna mezotelioma.

Ostali tipovi mezotelioma pogađaju tkiva trbušne duplje (mezotelioma trbušne maramice – peritoneal mezotelioma), kao i tkiva oko srca i testisa. Simptomi mezotelioma trbušne maramice povezani su za taj deo tela, pa se tako javlja otok trbuha, mučnina, povraćanje i opstrukcija rada creva. Iako je terapija dostupna, za mnoge osobe sa mezoteliomom, izlečenje nije moguće.

 

Simptomi

Zbog različitih tipova mezotelioma, simptomi ove vrste raka variraju u zavisnosti od mesta gde se on javlja. Dakle, simptomi pleuralnog mezotelioma su sledeći:

Bolovi unutar grudnog koša;

Bolni kašalj;

Kratak dah;

Neuobičajene izbočine tkiva ispod kože u predelu grudnog koša;

Neobjašnjiv gubitak težine.

Simptomi mezotelioma trbušne maramice:

Bol u trbuhu;

Nadutost trbuha;

izbočine tkiva u predelu abdomena;

Neobjašnjiv gubitak težine.

 

Uzroci

Generalno, rak počinje pojavom niza genskih mutacija na ćelijskom nivou, dovodeći do nekontrolisanog umnožavanja ćelije. Nije jasno šta izaziva tu početnu gensku mutaciju koja dovodi do mezotelioma, iako su naučnici identifikovali faktore koji mogu dovesti do povećanja rizika. Vrlo je verovatno da se rak javlja zbog sadejstva mnogih faktora, poput naslednih faktora, uticaja životne srediine, zdravstvenog stanja i određenog načina života.

Većina osoba obolelih od malignog mezotelioma radile su na poslovima gde su udisale azbest. Druge su pak bile izložene azbestu u životnom prostoru, a da toga nisu ni bile svesne.

 

Faktori rizika

Među faktore koji mogu dovesti do pojave mezotelioma ubrajaju se:

Prethodna izloženost azbestu;

Život u zajednici sa nekim ko radi sa azbestom;

Virus majmuna korišćen u vakcini protiv poliomijelitisa.

 

Komplikacije

Budući da se mezotelioma širi u grudnom košu, ona vrši pritisak na okolne strukture u tom delu tela. To može dovesti do sledećih komplikacija poput:

Otežanog disanja;

Bolova u grudnom košu;

Otežanog gutanja;

Oticanja vrata i lica koje ide iz pravca gornjeg dela tela prema srcu;

Boli izazvane pritiskom na nerve i kičmenu moždinu;

Sakupljanje tečnosti u grudnoj duplji, koje pritiska pluća i tako otežava disanje.

 

Prevencija

Jedan od načina da se smanji rizik od nastanka mezotelioma jeste redukovanje izloženosti azbestu, kako u radnoj sredini, tako i kod kuće.