Definicija

Mioklonus je brzi i spontani trzaj mišića. Jedan od primera je štucanje. Kao i trzaji koji se javljaju neposredno pre nego što osoba zaspi. To su uobičajeni problemi koji se javljaju kod zdravih ljudi. Obično se mioklonus može javiti i kao posledica nekih poremećaja nervnog sistema, kao što je epilepsija, ili zbog nekog metaboličkog stanja, ili kao reakcija nakon uzimanja određenog leka. Generalno, lečenje stanja koje dovodi do mioklonusa pomaže da se on kontroliše. Kada uzrok mioklonusa nije poznat, lečenje će se fokusirati na ublažavanje simptoma i efekta koji mioklonus ima na svakodnevni život pacijenta.

 

Simptomi

Simptomi mioklonusa su trzaji, drhtanje ili spazmi koji su iznenadni, kratki, brzi, nesvesni, oni variraju po intenzitetu i učestalosti, mogu se javiti u nekom delu tela ili u čitavom telu, ponekad mogu biti toliko ozbiljni da ometaju pacijenta u ishrani, govoru ili hodu. Ukoliko osoba primeti neke od ovih simptoma, i ukoliko su oni suviše učestali i ne prestaju, ona bi morala da se javi lekaru koji će preporučiti odgovarajuću vrstu lečenja.

 

Uzroci

Mioklonus može da se javi kao posledica različitih već postojećih problema. Mioklonus može da se podeli na nekoliko tipova, zavisno od uzroka. Ovo takođe pomaže i u pravilnom određivanju terapije mioklonusa. deli se na sledeće kategorije:

Fiziološki mioklonus

Ovaj tip mioklonusa javlja se zdravih ljudi bez tegoba. Lečenje obično nije potrebno. Primeri za ovaj mioklonus su: štucanje, trzanje iz sna, drhtanje zbog anskioznosti ili vežbanja

 

Esencijalni mioklonus

Ovo je tip mioklonusa koji se sam javlja bez nekih propratnih simptoma. Ne vezuje se ni za kakvo postojeće stanje. Uzrok ovog tipa mioklonusa nije poznat. Veruje se da može da se nasledi.

 

Epileptični mioklonus

Ova vrsta mioklonusa često je javlja uz epilepsiju.

 

Simptomatični ili sekundarni mioklonus

Uobičanjeni tip mioklonusa koji se javlja kao rezultat nekog već postojećeg stanja poput: povrede kičmene moždine, infekcija, otkazivanja jetre ili bubrega, bolest nagomilavanja masti, trovanje hemikalijama ili lekovima, dugi nedostatak kiseonika, reakcija na terapiju ili poremećaji metabolizma.

 

*Stanja nervnog sistema koja mogu dovesti do sekundarnog mioklonusa su: šlog, tumor na mozgu, Hantingtonova bolest, Alchajmerova bolest, Parkinosonova bolest i demencija Levi tela, kortikobazalna degeneracija, frontotemporalna demencija ili multipla sistemska atrofija.

 

Lečenje

Lečenje je najefikacije kada je uzrok mioklonusa neko već postojeće stanje koje može da se leči. Međutim, pošto primarni uzrok obično ne može da se eliminiše ili leči, sam tretman mioklonusa fokusira se na olakšavanje simptoma.

Lekovi koji se obično prepisuju su: lekovi za smirenje i lekovi protiv konvulzija.

U terapiju mogu biti uključene i inekcije Botoksa koji može da pomogne u lečenju nekih oblika mioklonusa, naročito ukoliko je pogođen samo jedan deo tela.

Ukoliko je uzrok mioklonusa tumor, onda će možda biti potreban hirurški zahvat za njegovo uklanjanje.