Definicija

MRSA infekcija je akronim za Meticilin-rezistentni Stafilokokus aureus infekciju. Infekciju izaziva soj stafilokoknih bakterija koji je ostao otporan na antibiotike koji se obično koriste u svakodnevnoj terapiji uobičajenih stafilokoknih bakterija. Danas su poznata dva tipa MRSA infekcija. Postoji HA-MRSA infekcija i CA-MRSA infekcija. HA-MRSA označava infekciju koja se javlja u ustanovama zdravstvene nege, dok se CA-MRSA javlja u zajednici. Većina MRSA infekcija je tipa HA-MRSA. Ona se javlja kod osoba koje su hospitalizovane u nekim od zdravstvenih centara i koje su bile podvrgnute nekom zahvatu, poput operacije, intubiranja ili ugradnje veštačkih zglobova. Drugi tip, CA-MRSA infekcija javlja se kod zdravih ljudi kao bolni kožni čir koji se može širiti direktnim kontaktom. Osobe kod kojih postoji veći rizik od infekcije su: osobe koje žive u većoj zajednici sa mnogo ljudi, učenici srednjih škola i osobe koje rade u ustanovama za zbrinjavanje dece.

 

Simptomi

MRSA infekcija kože počinje malim crvenim ispupčenjima na koži koje liče na ujed pauka, bubuljice i čireve. Ponekad bakterija ne prodire duboko u kožu, ali ukoliko se to desi, može da izazove veoma bolne čireve koji se moraju hirurškim putem čistiti. Ovo stanje može dovesti do opasnih infekcija zglobova, kostiju ili infekcije krvotoka, srca i pluća.

MRSA infekcije bi trebalo da leči specijalista, tako da bi trebalo da obratite pažnju na najmanje promene na koži i da pratite ukoliko se one inficiraju. MRSA infekcije se brzo pogoršavaju ili se šire na druge. Kada osoba primeti čireve ili bubuljice koje su bolne, preporučuje se da odmah poseti lekara.

 

Uzroci

Postoji nekoliko različitih tipova staf bakterija (Staphylococcus aureus). One se mogu naći u nosu ili na koži. Bakterija je bezopasna sve dok ne uđe u telo preko posekotine ili rane. Zdrave osobe inficirane na taj način mogu osetiti samo manje probleme na koži.

MRSA se javlja usled duge i nepotrebne upotrebe antibiotika. Osoba može godinama koristiti različite vrste antibiotika. Antibiotici se obično koriste kod prehlade, gripa ili virusnih infekcija. Njihova upotreba doprinosi porastu otpornosti bakterije prema antibiotiku, jer se ne vrši ciljano uništavanje bakterija, tako da bakterije koje prežive tretman nekim antibiotikom uskoro postaju otporne i na neke druge vrste antibiotika.

 

Faktori rizika

Faktori rizika za dobijanje MRSA infekcija razlikovaće se zavisno od tipa infekcije:

Veći rizik od dobijanja HA-MRSA infekcije veći je kod:

-starijih osoba sa slabijim imunitetom koje su hospitalizovane

-osoba sa invazivnom intubacijom poput intravenskih kanila ili urinarnih katetera

-Osobe u centrima za negu

Rizik od pojave CA-MRSA infekcije veći je kod:

-osoba koje žive u velikim nehigijenskim zajednicama, poput vojnih kampova, centara za zbrinjavanje dece ili zatvora

-osobe koje učestvuju u kontaktnim sportovima

-homoseksualci

 

Komplikacije

Budući da je MRSA infekcija otporna na većinu antibiotika, ona se teško leči, do te mere da se ona može proširiti na ostatak tela i rezultirati stanjem koje ugrožava život pacijenta. Infekcija može da zahvati krvotok, kosti i zglobove, srce i pluća.

 

Lečenje

Oba tipa MRSA infekcija ipak nisu otporna na baš sve antibiotike. Postoje izvesni antibiotici koji i dalje mogu da imaju dejstvo na njih. Ponekad antibiotici nisu ni neophodni. Na primer, lekari mogu najpre da iscede čir izazvan MRSA infekcijom pre nego što pokušaju lečenje antibioticima.

 

Prevencija

Kako sprečiti tip HA-MRSA infekcije:

zaražene osobe trebalo bi da se hospitalizuju i da se radi predostrožnosti stave u karantin

osoblje u zdravstvenim ustanovama i posetioci trebalo bi da nose zaštitu i da se striktno pridržavaju pravila higijene

površine ili odeća koji su kontaminirani trebalo bi da budu dobro dezinfikovani

Kako sprečiti CA-MRSA infekcije:

Redovno i pažljivo pranje ruku u trajanju od najmanje 15 sekundi i njihovo sušenje dva puta sa dva različita peškira

nošenje dezinfekcionog sredstva za ruke

nedeljenje ličnog pribora

obavezno tuširanje nakon sportskih aktivnosti

pranje odeće za teretanu posle svakog vežbanja

dezinfikovati peškire i veš obavezno, pogotovo ukoliko na telu postoji neka rana.