Ko može da se podvrgne ovoj vrsti pregleda?

Nadimanje može da se javi usled usporene crevne aktivnosti i često može da bude posledica neuravnotežene ishrane. Naduven stomak takođe može biti simptom neke bolesti crevnog trakta. Pregled je namenjen svim osobama koje pate od nekog poremećaja vezanog za naduven stomak i koje žele da utvrde uzrok tome i da nađu odgovarajuće lečenje za saniranje tog stanja.

 

Zašto bi trebalo da se obavi ova vrsta pregleda?

Humanitas Lab nudi kompletan paket preventivnih mera, dijagnostike i medicinskog lečenja ozbiljnih digestivnih problema. Cilj pregleda je da se utvrdi tačan uzrok naduvenog abdomena kod datog pojedinca i da se putem konsultacija sa gastroenterologom isključe nekih ozbiljniji problemi poput sindroma iritabilnog creva.

 

Kada može da se obavi ova vrsta pregleda?

Obavljanje pregleda je moguće svakog dana od ponedeljka do petka i za njega je potrebno izdvojiti 2 do 3 sata.

 

Šta obuhvata ova vrsta pregleda?

 

Ovaj pregled obuhvata:

 

  • Analizu krvi*: iz vene se od pacijenta uzima uzorak krvi kako bi se procenila funkcija vitalnih organa i dobile korisne informacije o njihovom stanju.
  • Ultrazvučni pregled gornjeg dela abdomena: upotrebom ultrazvučnog aparata, lekar može da vidi glavne organe i krvne sudove trbušne duplje i da uoči moguće abnormalnosti.
  • Pregled kod gastroenterologa

 

(*) + analiza krvnih pločica, glukoza, ukupan holesterol, trigliceridi, brzina sedimentacije, aspartat aminotransferaza GOT HDL holesterol, alanin aminotransferaza GPT, Gama glutamil transpeptidaza, C-reaktivni protein, protein electrofor