Definicija

Nazalni i paranazalni tumori nastaju u i oko nazalne šupljine. Predstavljaju abnormalan rast tumorski izmenjenih ćelija koji se javlja na mestu između nosa i usne šupljine. Nazalni tumori su oni koji  nastaju u nazalnoj šupljini, dok su paranazalni tumori porekla regije paranazalnih sinusa, vazduhom ispunjenih komora nosne šupljine. Ovi tumori mogu biti kancerogeni i nekancerogeni.  Postoji nekoliko tipova nazalnih i paranazalnih tumora. Terapeutski pristup paranazalnim i nazalnim tumorima varira u zavisnosti od tipa tumora.

 

Simptomi

U nekim slučajevima karcinom nazalne šupljine i paranazalnih sinusa može biti asimptomatski  te se ovi tumori najčešće dijagnostikuju u kasnijem stadijumu. Često se dijagnostikuju prilikom lečenja drugih inflamatornih lezija, kao što je lečenje sinuzitisa.

Simptomi nazalnih i paranazalnih sinusa mogu uključivati:

Nazalna opstrukcija

Konstantna nazalna kongestija

Honične sinusne infekcije koje ne reaguju na antibiotike

Čest bol u regiji sinusa

Česte glavobolje

Bol i otok facijalne regije, očiju, ušiju

Konstantno pucanje sluzokože

Gubitak vida

Snižen osećaj mirisa

Bol ili utrnulost zuba

Gubitak zuba

Prisustvo nodusa u facijalnoj regiji, nosnoj ili unutar usne šupljine

Konstantna sekrecija iz nosa

Osetll+jivost nosne sluznice koja ne zalečuje

Poteškoće prilikom otvaranja usta

Kvrga na vratu

 

Faktor irizika

Postoje dva glavna faktora koja povećavaju rizik za nastanak nazalnog ili paranazalnoh tumora. To uključuje konzumiranje duvana i alkohola.

Konzumacija duvana (cigarete, cigare, lule, žvakanje duvana i šmrkanje) predstavljaju faktore koji povećavaju rizik za nastanak karcinoma glave i vrata. Skoro 85% karcinoma glave iv rata u vezi su sa upotrebom duvana. Pasin+vno pušenje, ili inhalirano, takođe povećava rizik za razvoj karcinoma glave iv rata.

Alkohol predstavlja jedan od značajnijih faktora rizika u slučaju kada se konzumira često i u ogromnim količinama. Konzumiranje alkohola i duvana u kombinaciji povećava rizik višestruko.

Drugi faktori rizika za nastanak karcinoma nazalne i paranazalnih sinusa su:

Humani papilomavirus

Određene inhalirane supsatne iz radnog okruženja (dvo, tekstil ,kožna industrija, čestice brašna, hromijuma, gas senfa, asbestoza, alkoholna isparenja, isparenja radijuma, isparenja rastvarača koja se koriste u proizvodnji cipela i nameštaja)

Zagađenje vazduha

Starost (najčešće kod osoba između 45 i i85 godina)

 

Lečenje

Hirurgija predstavlja najčešći metod lečenja nazalnih karcinoma i paranazalnih karcinoma. Cilj hirurškog pristupa jeste kompletno odstranjenje karcinoma bez rezidualnog tumorskog tkiva u preostalom zdravom tkivu. U slučaju da nije moguće kompletno ukloniti karcinom hirurškim pristupom, preporučuje se primena hemoterapije ili radijacione terapije. Osoba sa nazalnim ili paranazalnim tumorom može zahtevati primenu više uzastopnih hirurških  procedura u cilju restoracije adekvatne funkcije kao i izgleda zahvaćene regije.

 

Tipovi hirurških procedura kod lečenja nazalnih i paranazalnih karcinoma mogu biti:

Ekscizija

Maksilektomija

Kraniofacijalna resekcija

Endoskopska hirurgija sinusa

Disekcija vrata

Rekonstrktivna (plastična ) hirurgija

 

Prevencija

Određeni faktori rizika ne mogu biti izbegnuti. Starost i pol su nepromenljive varijable. Sigurno da osoba ne može apsolutno izbeći pojavu tumora,ali može smanjiti šanse za njegov nastanak time što će izbegavati navede faktore rizika i poboljšati način svakodnevnog života.

U cilju redukovanja šansi za nastanak nazalnog i paranazalnog tumora trebalo bi:

Prestati sa konzumacijom duvana (najvažniji factor)

Izbegavati izloženost inhalacionim supstancama za koje je poznato da povećavaju rizik

Nošenje zaštitinih maski

Upotreba filtera za vazduh na random esmtu u cilju redukovanja štetnih industrijskih jedinjenja.