Doktor Masimo Laceri, urolog u timu profesora Đorđa Guaconija, bio je jedan od govornika na godišnjoj konferenciji Evropskog udruženja urologa (European Association of Urology – EAU). Konferencija je održana u Madridu od 20. do 24 marta. Tokom njegovog govora pod nazivom “Lečenje LUTS-a: singl ili u zajednici”, on je predstavio prednosti dobijene putem novog metodološkog pristupa u lečenju simptoma donjeg urinarnog trakta (LUTS). Oko 60% muškaraca nakon navršenih 50 godina života pogođeno je ovim simptomima, a koji nisu uvek vezani za oboljenje prostate. Pravilna procena omogućava pacijentima da budu na odgovarajući način odabrani za hiruršku intervenciju.

 

Zašto je promena perspective važna u lečenju sindroma donjeg urinarnog trakta (LUTS)?

“Simptomi donjeg urinarnog trakta (otežano mokrenje, hitna potreba za mokrenjem, nepotpuno pražnjenje mokraće) pogađa 60% muškaraca nakon navršenih 50 godina života. Pacijentima sa ovim simptomima obično se pripisuju problemi sa prostatom i takve pretpostavke mogu da dovedu do pogrešnih procena  lekara. Nekim pacijentima uopšte i nije potreban hirurški zahvat. Naime, postoji slaba povezanost između simptoma donjeg urinarnog trakta i bolesti prostate – objašnjava doktor Laceri. Suženje uretre (striktura) i sindrom hiperaktivne bešike, sa sličnim simptomima, mogu biti pomešani sa benignim uvećanjem prostate. Situaciju dalje mogu da zakomplikuju simptomi poput urinarnih problema, erektilne disfunkcije, koji se javljaju kod velikog broja muškaraca.”

  

Koji su neki od terapeutskih pristupa u lečenju sindroma donjeg urinarnog trakta?

“U prošlosti, simptomi donjeg urinarnog trakta bili su povezani sa benignom hipertrofijom prostate – objašnjava doktor Lazzeri. Lečenje je uvek imalo taj “singl” pristup i bilo je usmereno ka samo jednoj bolesti. Promena u perspektivi poznata kao pristup “u zajednici” uvela je novi koncept koji podrazumeva kombinovanje terapeutskih pristupa.” 

 

 Koje su razlike između dva terapeutska pristupa?

“Kod “singl” pristupa navodi doctor Laceri – određeni lek odgovara određenom pristupu u lečenju specifičnog oboljenja. Kod pristupa “u zajednici”, može da se kombinuje više lekova zajedno, gde je svaki namenjen određenom problemu, ali opet deluju zajedno. Međutim, kod pristupa “zajednice u jednom”, pacijentu se daje jedan lek sa mehanizmom koji je sposoban da leči većinu poremećaja vezanih sa bešiku i prostatu u potpunosti. Na primer, sada znamo da lekovi koji se obično koriste za lečenje erektilne disfunkcije delovanjem na vaskularni sistem, takođe efikasno deluju u lečenju urinarne disfunkcije. Na taj način, razvili smo terapiju sa jednim lekom koji leči samo jedno oboljenje, kombinaciju dva leka za dva oboljenja, kao i terapiju jednim lekom sa jedinstvenim mehanizmom da leči više oboljenja. Ove medicinske terapije obuhvataju lečenje organa terapijom koja se primenjuje na čitavom telu.”

  

Koje su prednosti promene perspektive?

“Promena perspective omogućava lekarima da bolje definišu medicinske slučajeve.  Omogućava im da na odgovarajući način odaberu pacijente kojima je potrebno lečenje i one kojima je potreban hirurški zahvat. Prednost ovog pristupa je izbegavanje nepotrebnih invazivnih tretmana, i bolji funkcionalni rezultati kod pacijenata upućenih na hirurški zahvat. Danas je pacijentima kojima je potreban hirurški zahvat dostupna najmanje invazivna laparoskopska metoda koja se koristi u našoj ustanovi. Medicinska kultura u ovom području takođe može biti od značaja.”